Oude Chinese Sociale Structuur

Oude Chinese Sociale Structuur

Storyboard Description

DRUIVEN: geografie, religie, prestaties, politiek, economie en sociaal leven. Dit storyboard legt het sociale leven en de hiërarchie van het oude China uit.

Storyboard Text

  • SOCIALE STRUCTUUR VAN HET OUDE CHINA
  • Het oude China had een strikte sociale hiërarchie met de keizer en zijn familie aan de top, gevolgd door regeringsfunctionarissen en edelen die rijke landeigenaren en geleerden waren. De boerenklasse bestond uit boeren, ambachtslieden en ambachtslieden, maar ook uit kooplieden en handelaars. Helemaal onderaan de sociale hiërarchie bevonden zich tot slaaf gemaakte mensen die gewoonlijk arbeiders, bouwers of bedienden waren en geen rechten hadden die verder gingen dan hun slaven hen gaven.
  • PEASANTS: BOEREN, KUNSTENAARS, HANDELAARS
  • SLAAFDE MENSEN
  • NOBILITY: RIJKE PERSONEN EN BEURZEN
  • REGERINGSFUNCTIONARISSEN EN LEGER
  • KEIZER
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family