5Ws av Judicial Branch

Updated: 4/6/2017
5Ws av Judicial Branch

Storyboard Description

Hva gjør Judicial Branch Do? Grener av regjeringen - Retts Branch Fakta - 5 Ws Aktivitets

Storyboard Text

 • Hvem er en del av Judicial Branch?
 • Hva er rollen til Judicial Branch?
 • Når ble Judicial Branch skapt?
 • Judicial Branch består av en rekke enkeltpersoner. Grenen består av dommere, frøken, dommerne, advokater og hverdagslige sivile som fungerer som jurymedlemmer!
 • Judicial Branch er ansvarlig for at rettferdighet blir opprettholdt for alle borgere. Grenen løser konflikter og dommere konstitusjonen av loven.
 • Judicial Branch ble opprettet i 1787 med signeringen av Grunnloven. Grunnloven opprettet strukturen i regjering med den utøvende, lovgivende og dømmende grener.
 • Hvor er Judicial Branch ligger?
 • 5Ws av Judicial Branch
 • Hvorfor eksisterer Judicial Branch?
 • Vi sørger for at lovene du opprette og handlingene du tar er lovlig!
 • Judicial Branch ligger i alle 50 delstater. Hver stat har sitt eget rettssystem. Selv om de fleste studier er løst i staten, noen ganger de vil bli anket til Høyesterett i Washington, DC
 • Judicial Branch finnes for å sikre at regjeringen og sivile følger lovene. Ingen i Amerika er over loven, og rettens mål er å håndheve rettferdighet.