Beowulf Battle Sequence Poster

Updated: 1/1/2020
Beowulf Battle Sequence Poster

Storyboard Text

  • Krigere feirer i Hrothgar's Great Hall
  • Slaget Ag ainst Grendel
  • Grendel angriper Storsalen om natten
  • Beowulf engasjerer seg i slaget
  • Beowulf river Grendels arm fra kroppen uten våpen
  • Beowulf beseirer Grendel, som løper bort for å dø