Diskusjon Storyboard - MS - Stjerner

Updated: 12/26/2017
Diskusjon Storyboard - MS - Stjerner

Storyboard Description

Diskusjonsspørsmål - hvordan er sønden forskjellig fra andre stjerner?

Storyboard Text

  • Solen og stjernene er laget av ulik materiale.
  • Solen er mye større enn stjernene.
  • Solen er i samme størrelse, men er varmere enn stjernene.
  • Solen og stjernene er like, men solen er nærmere jorden.
  • Hvordan er sola og stjernene forskjellige?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis