Elie Wiesel Night Vocabulary

Updated: 4/6/2017
Elie Wiesel Night Vocabulary

Storyboard Description

Elie Wiesel Night Vocabulary- Night Elie Wiesel leksjon plan grafisk arrangør

Storyboard Text

 • Beadle
 • Fattigdom
 • Utvisning
 • Ricky, du utvist!
 • En mindre tjenestemann i kirken som serverer en seremoniell funksjon
 • Ekstrem fattigdom
 • Det å tvinge noen eller noe ut
 • Frigjøre
 • Jeg er fri!
 • ORDFORRÅD
 • Mystikk
 • Å sette fri eller utslipp
 • En religiøs praksis som mener at gjennom bønn og tanke, kan en person få åndelig sannhet