EM Spectrum Ordforråd

Updated: 5/24/2017
EM Spectrum Ordforråd

Storyboard Description

EM Spectrum Ordforråd

Storyboard Text

 • Frekvens
 • Bølgehastighet
 • Bølgelengde
 • Frekvens er antall bølger for å passere et punkt hvert sekund, målt i Hertz (Hz).
 • Hvor fort en bølge beveger seg kalles bølgehastighet, målt i meter per sekund (m / s). Alle EM-bølger reiser med lysets hastighet i vakuum.
 • Bølgelengden er lengden på en bølge, målt i meter (m).
 • Ioniserende
 • EM Spectrum
 • Amplitude
 • En bølge som kan fjerne elektroner fra et atom, og dermed gjøre dem til en ion, sies å være ioniserende.
 • Amplitude er høyden på en bølge, målt i meter (m). Jo høyere amplitude, jo høyere intensiteten av bølgen.