Global Oppvarming

Updated: 8/18/2017
Global Oppvarming

Storyboard Description

Effekter av globale oppvarmingsfakta - Drivhuseffekt-diagram

Storyboard Text

  • Solens stråler kommer inn i jordensAtmosfære som lys og varmeenergi.
  • Noen av varmen reflekteres fra jordens overflate.
  • Jorden blir varmere som et resultat.
  • Noen av varmen kommer bort.
  • Noen av varmen blir absorbert av klimagassene i atmosfæren.