Hills som Hvite Elefanter Literary Conflict

Updated: 4/6/2017
Hills som Hvite Elefanter Literary Conflict

Storyboard Description

Hills som Hvite Elefanter Literary Conflict

Storyboard Text

  • MAN vs SELF
  • MAN vs MAN
  • MAN vs SOCIETY
  • Jig virker usikker på hva hun skulle gjøre. Hun vet at uansett hva valg hun gjør, kan hennes forhold til den amerikanske mannen aldri gå tilbake til slik det var. Hun synes også å ha til å snakke seg til å akseptere at hun vil gjøre inngrepet, heller enn å gjøre valget frivillig.
  • Jig og den amerikanske mannen er på kant med hverandre. Han ønsker henne å ha operasjonen, men hun er ikke så villig til å gjøre det. Han ønsker at de skal være sammen og reise så de har gjort, men hun vet at det er mye mer komplisert enn at uansett hva avgjørelsen hun gjør. Til syvende og sist, hun bare vil ha ham til å slutte å snakke, og han går bort, i håp om å fjerne noe av spenningen mellom dem.
  • Hva den amerikanske mannen og Jig diskuterer gjør er på kant med samfunnet, særlig på 1920-tallet, hvor abort var ulovlig i mange land og i USA. Mens de kjenner andre som har gått gjennom det og ser ut til å være fornøyd med sin beslutning, er det fortsatt en risiko, og det er fortsatt en stor avgjørelse som er mislikt av mange.