Individer av Judicial Branch

Updated: 4/6/2017
Individer av Judicial Branch

Storyboard Description

Grener av Regjeringen - The Judicial Branch - Individer av Judicial Branch

Storyboard Text

  • Namsmann
  • Dømme
  • En Namsmannen er en domstol offiser som er ansvarlig for transport og handlinger av den tiltalte i retten. Namsmannen er også ansvarlig for å holde orden i retten.
  • Dommeren er den personen som har ansvaret for å presidere over en rettssak. Avhengig av hvilken type rettssaken, makter dommeren variere, men en dommer sikrer at søksmål blir brukt gjennom hele rettssaken.
  • Court Stenograf
  • Individer av Judicial Branch
  • Jury
  • En domstol stenograf er ansvarlig for å transkribere hendelser, sitater, og detaljer gjennom hele saken. En stenograf anmerkninger kan være svært nyttig når vi vurderer en lengre sak.
  • Juryen er medlemmer av rettssaken er ansvarlig for å bestemme dommen i visse tilfeller. Jurymedlemmene er vanlige sivile som er tilfeldig valgt ut til å tjene på en prøveordning.