ITA- Oppsummering W / Main Idea

Updated: 4/6/2017
ITA- Oppsummering W / Main Idea

Storyboard Description

Informativ Tekst Analyse - Hoved Idé og Støtte Detaljer

Storyboard Text

 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Sammendrag
 • Hovedide
 • Kapittel / Seksjon:
 • Støttende Detaljer
 • Detalj 1
 • Detalj 2
 • Detalj 3
 • Detalj 3
 • Detalj 1
 • Detalj 2