ITA- Tekst Struktur - Årsak og Virkning

Updated: 9/5/2017
ITA- Tekst Struktur - Årsak og Virkning

Storyboard Text

 • Effekt
 • Hva skjedde som et resultat av hendelsen eller ideen som er beskrevet nedenfor?
 • Effekt
 • 
 • Hva skjedde som et resultat av hendelsen eller ideen som er beskrevet nedenfor?
 • Effekt
 • Hva skjedde som et resultat av hendelsen eller ideen som er beskrevet nedenfor?
 • Årsaken
 • Kapittel / Seksjon:
 • Tekststrukturanalyse
 • Beskriv hendelsen eller ideen som er årsaken til den resulterende EFFEKTEN (ER)
 • ____________________________________________________
 • Årsak og Virkning