Sivil vs. Criminal Prøveversjoner

Updated: 4/6/2017
Sivil vs. Criminal Prøveversjoner

Storyboard Description

Grener av regjeringen - Den juridiske Branch - Criminal Vs. sivil rettssak

Storyboard Text

 • Hvem er rettssaken mellom?
 • SIVIL
 • VS.
 • Hvem er rettssaken mellom?
 • FORBRYTER
 • VS.
 • I en sivil rettssak, er rettssaken mellom to parter, eller enkeltpersoner. Tvister er vanligvis over rettstvister, skilsmisser, skader, uaktsomhet eller brudd på kontrakten.
 • Hva er resultatene av studien?
 • Kontraktsbrudd
 • Skilsmisse $ 199 / $ 399
 • En kriminell rettssak er mellom en enkeltperson eller fest versus regjeringen. En kriminell rettssak oppstår når en person eller selskap har brutt en lov i samfunnet, og de innrømmer skyld, eller forsøke å nekte eller rettferdiggjøre sine handlinger.
 • Hva er resultatene av studien?
 • I en sivil rettssak, er den enkelte på feil vanligvis straffet ved å betale saksøker en sum, som bestemmes av dommeren.
 • Hvem avgjør saken?
 • Avhengig av alvorlighetsgraden av kriminalitet, kan den skyldige bli tvunget til å betale en bot, tjene fengsel tid, tjene prøvetid, eller i noen stater kan de bli henrettet.
 • Hvem avgjør saken?
 • I de fleste sivile studier presiderer dommer over saken og bestemmer skyld. En sivil rettssak kan ha en jury hvis hver side ber om en.
 • I en straffesaker, lytter en jury til bevis og vitner, og bruker denne informasjonen til å avgjøre skyld. En dommer presiderer over saken for å sikre en rettferdig rettsprosess, men det er opp til juryen å avgjøre skyld.