Sound Waves Template

Updated: 4/29/2017
Sound Waves Template

Storyboard Description

Sound Waves Template

Storyboard Text

  • Original oscilloskop spor.
  • Lyd
  • Oscilloskopspor
  • En høyere bølge samme tonehøyde.
  • Samme volum, høyere tonehøyde.
  • Samme volum, lavere tonehøyde.