Tale of Despereaux Vocabulary

Updated: 4/6/2017
Tale of Despereaux Vocabulary

Storyboard Description

Vokabular for Tale of Despereaux

Storyboard Text

  • PERFIDY
  • Send ham til rottene!
  • SELSKAPELIG
  • ILLEVARSLENDE
  • n. tillitsbrudd, troløshet
  • adj. omgjengelig, glad i selskap med andre
  • adj. dyster, truende, eller gi inntrykk av noe ille vil skje
  • Tale of Despereaux Vocabulary