The Birthmark - TWIST

Updated: 4/6/2017
The Birthmark - TWIST

Storyboard Description

Fødselsmerke av Nathaniel Hawthorne - TWIST Analysis

Storyboard Text

  • T-TONE
  • W-ORDVALG
  • I-BILDER
  • S-STIL
  • T-TEMA
  • Kvalm: Aylmer har en grotesk fascinasjon med Georgiana er fødselsmerke. I stedet for å se det som et tegn på unikhet han ser det som en ufullkommenhet.
  • Degregating, ineludible, synd, sorg, død, forfall, dyster, skremmende, problemer, horror.
  • “The Crimson hånd uttrykte ineludible gripe der dødelighet clutcher den høyeste og reneste av 6 jordisk mold ...” Synet av føflekk minner Aylmer av Georgiana er nær perfeksjon.
  • Fortelleren bruker spesielle bilder og ordvalg i sin beskrivelse for å illustrere Aylmer forakt og skuffelse i Georgiana manglende perfeksjon.
  • Fra et Puritan perspektiv, er en mulig tolkning for kort passasje at mannen i feil og syndig. Mangelen på perfeksjon han ser i Georgiana er faktisk den ufullkommenhet i mennesket.