Typer Angles

Updated: 4/6/2017
Typer Angles

Storyboard Description

Typer Angles -angles geometri leksjoner og Hjelp

Storyboard Text

 • SPISS VINKEL
 • 0
 • j
 • den
 • <
 • m <j
 • <
 • 90
 • den
 • RETT VINKEL
 • b
 • m <b = 90
 • den
 • STUMP VINKEL
 • 90
 • den
 • <
 • m <s
 • s
 • <
 • 180
 • den
 • En vinkelmåler som er større enn 0 °, men mindre enn 90 grader
 • RETT VINKEL
 • i
 • En vinkel hvis ben står vinkelrett på hverandre
 • REFLEKS VINKEL
 • 180
 • den
 • <
 • m <w
 • i
 • <
 • 360
 • den
 • En vinkelmåler som er større enn 90 °, men mindre enn 180 grader.
 • FULLT VINKEL
 • r
 • En vinkel på 180 grader; en linje
 • m <u = 180
 • den
 • En vinkelmåler som er større enn 180 °, men mindre enn 360 grader
 • En vinkelmåler 360 grader
 • m <r = 360
 • den