Ut av My Mind Vocabulary

Updated: 4/6/2017
Ut av My Mind Vocabulary

Storyboard Description

Ut av My Mind - Terminologi Cerebral Parese

Storyboard Text

  • Definisjon
  • ce · re · Bral pal · sy ˌserəbrəl pôlzē / substantiv en tilstand kjennetegnet ved svekket muskel koordinasjon (spastisk paralyse) og / eller annet handikap, typisk forårsaket av skade på hjernen før, eller ved, fødselen.
  • Virkelige Verden
  • Tekst
  • Cerebral Parese