Historia Atomowa

Updated: 4/28/2017
Historia Atomowa

Storyboard Description

Historia Atomowa

Storyboard Text

 • DEMOKRYT
 • HISTORIA ATOMU
 • Demokryt użył atomów atomowych, greckich dla nie do łamania się, by opisać najmniejsze części materii. Jest wczesną teorią atomową, chociaż brakuje dowodów.
 • THOMSON
 • DALTON
 • Eksperyment z promieniami katodowymi pomógł Thomsonowi zrozumieć, że atom można podzielić na mniejsze części, w tym ujemnie naładowaną część zwaną elektronem.
 • Pięć Wyrazów Teorii Atomowej z dowodami
 • Teoretyzował, że dodatnia część atomu jest jak pudding z wbudowanymi elektronami.
 • Wszystkie elementy są wykonane z atomów, które różnią się od siebie. Atomy tego samego elementu są identyczne. Atomy łączą się w liczbach całkowitych.
 • RUTHERFORD
 • Z eksperymentem z folią złota, Rutherford odkrył małe, gęste centrum atomu i nazwał ją jądrem.
 • BOHR
 • Badając spektralne linie wodoru, Bohr teoretyzował, że elektrony poruszają się ze stałą energią w ścieżkach, które nazywał orbitami. Jego model opisał H idealnie.
 • MODEL CHMUR ELEKTRONOWYCH
 • Współczesna idea atomu sugeruje prawdopodobieństwo "zlokalizowania" elektronu w kształcie matematycznie określonego kształtu zwanego orbitałem.