Procesy w Siatce Cyklu Węglowego

Updated: 5/24/2017
Procesy w Siatce Cyklu Węglowego

Storyboard Text

 • Spalanie
 • Proces polega na wprowadzaniu węgla do atmosfery. Proces ten jest powszechnie znany jako spalanie.
 • Opis
 • Paliwo + Tlen
 • Dwutlenek Węgla + Woda
 • Równanie
 • Fotosynteza
 • Proces ten usuwa dwutlenek węgla z atmosfery. To rośliny wykorzystują do produkcji własnych potraw.
 • Dwutlenek Węgla + Woda
 • Glukoza + Tlen
 • Oddychanie
 • Proces polega na wprowadzaniu węgla do atmosfery. To komórki procesu wykorzystują do uwalniania energii z glukozy.
 • Glukoza + Tlen
 • Dwutlenek Węgla i Woda