Słownictwo dla Słoweńców

Słownictwo dla Słoweńców

Storyboard Description

Słownictwo dla Słoweńców

Storyboard Text

 • WIZERUNEK
 • ARCHAICZNY
 • BRATAĆ SIĘ
 • (n.) fizycznej reprezentacji żywej osoby, zwykle dokonywanej w celu zniszczenia z powodu gniewu lub celów politycznych
 • (adj.) staromodny lub wcześniejszy
 • (v.) do kojarzenia lub przebywania z kimś, zwykle w okolicznościach, w których nie wolno
 • PERTRAKTOWAĆ Z NIEPRZYJACIELEM
 • SŁOWNICTWO
 • POWAŻNY
 • (n.) dyskusja między przeciwnymi stronami, próbująca doprowadzić do pokoju
 • (przym.) zachowanie, które wydaje się zastrzeżone i nieśmiałe, zazwyczaj skromne zachowanie
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family