Twój Świat - Słownictwo

Updated: 4/11/2017
Twój Świat - Słownictwo

Storyboard Description

Twoje Poemacie Świata - Słownictwo

Storyboard Text

 • Definicja
 • Jest to obszar ograniczony. Nikt nie może wejść!
 • Zacytować
 • Osiągnę mój cel. Nie powstrzymasz mnie!
 • N. Linię ludzi lub rzeczy umieszczonych wokół obszaru do zamykania lub ochrony
 • Przykłady
 • KORDON
 • "Zraniłem kordony wokół mnie"
 • Nie-przykłady
 • Brak wejścia! To jest miejsce zbrodni.
 • Festiwal Muzyczny
 • Witamy wszystkich, chodź!
 • Barierka, linia, rzędowy, łańcuch, pierścień, koło, pikietka, z bliska
 • Łączyć, desegregować, wolny, przyłączać, odejść, zjednoczyć, uwolnić