Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • előzmény: I Lipót intoleráns poilitikájakövetkezmény: törökök visszavonulnak a Duna völgyéből
 • Bécs második török ostroma+török katonai ereje hanyatlik+előkészítik M.o. felszabadítását
 • 1683
 • Buda ostroma előzmény: Bécs ostroma +megalakul a Szent Liga+M.o. visszafoglalása a cél
 • +törökök kerekednek felül+udvariak feladják+hadjáratot 2 évig készítik elő
 • 1684
 • szövetség: visszafoglalja Verőcét,Érsekújvárt,bevonulnak EperjesreTokaj elfoglalásaAhmed elfogja Thökölyt
 • 1685
 • keresztény hadak visszafoglalják Budát Szent liga vérengzéseIX.Ince pápa keresztény ünneppé nyilvánítja negatívum: M.o. nem lesz független
 • 1686
 • feloszlatták a végvári katonaságot,hajdúkat,kurucokat megfosztják kiváltságaiktól.rekatolizációKövetkező ogy. 1708-ban lesz
 • pozsonyi ogy.:hálából a rendek lemondanak a szabad királyválasztásról és az Aranybulla ellenállási záradékáróla+az uralkodó megerősíti a Magyar Királyság rendi alkotmányát
 • 1687
 • Munkács elfoglalása+Zrínyi Ilona+Thökölyt fogva tartják+Z.Ilona nem adja át a várat+2 hónap múlva adja csak felkövetkezmény: Ilona számkivetése Nikodémiában, gyerekek az uralkodó gyámsága alatt
 • 1688
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family