Filipino7 - Gumamela

Updated: 10/2/2021
Filipino7 - Gumamela

Storyboard Text

  • Tahimik ang tribo namin noon nang misteryosong nagkasugau-sugat dming makikinis na pangarap. Mga manika kaming tinusoK-tusok ng dng panginoong nasa malayong tore.
  • "We are giving our indigenous people the opportunity to learn self development"
  • "Are you studying?"Napansin kong kasingkulay ng kanyang balat ang malaperlas na bunangin, ang dagat ang kanyang mga mata. Nakatulala lamang ako sa kanya no'ng una ko siyang makilala. Kano, may kano, ayan na... naririnig ko ang aking mga kasamahan.
  • Sumama ako sa kaniya sa Amerika. Isa siyang cultural psychologist sa Harvard.
  • "You have a pair of wonderful eyes, so dark and pensive they could have belonged to the sockets of a philosopher."
  • "What's that?"
  • Si Ms. Winters ay isang naiibang katauhan. Inalagaan niya ako at pinag-aral; pareho kaming nag-iisa. Malaking porsyento ng aking mala-rebeldeng pagtingin sa mga ortodoksiya ay ibinahagi niya sa akin.
  • "This is what is left of my people."
  • Isang Ata-Manobong iskolar, nagtapos sa prestihiyosong unibersidad, waring isang istoryang katumbas ng pagkakakita sa isang sasakyang pangkalawakan ng mga nilalang galing ibang planeta.
  • They stuff crumpled tissue paper inside their bras to make them seemingly bigger. "