Lapis

Lapis

Storyboard Text

  • Sa isang lugar,may isang lalaki na ang pangalang ay si Remilio
  • (story)
  • Si Remilio ay mahirap, pero mahilig siya sumulat ng mga kuwento na nangyayari sa kaniyang buhay.Isinulat niya rin yung gusto niyang mangyari sa kanya at sa pamilya nya.
  • Sa kinabukasan, humirap ang kaniyang buhay dahil walang tubiig.
  • (story)
  • Pero si Remilio ay naghanap ng tubig para sa kaniyang pamilya, at nagdala ng lapis at papel.
  • Bukas,nakakita siya ng malapit na ilog, dahil naniwala siya sa kaniyang sarili, at nalagpasan niya ang mga pugsusubok na kaniyang nararanasan.
  • (story)
  • THE END
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family