ESP

ESP

Storyboard Text

  • Pagkalabas pa lamang ng paaralan ni Lily ay namomroblema na ito sa kanilang bagong bayarin sa paaralan. Hindi nito alam kung saan siya makakakuha ng pera pambayad dito.
  • Anubayan! May panibagong bayarin na naman. Wala pa naman akong pera ngayon. Paano na ito?
  • Anong gagawin ko sa perang ito? Ibibigay sa pulis o ano?
  • Naku! May naiwang pera sa tabi ng upuan. Kanino kaya iyon?
  • Kailagan kong pag-isipang mabuti ang gagawin kong desisyon.
  • Ibibigay ko na lamang sa pulis para sila na ang magbalik sa may-ari.
  • Alam ko sa sarili ko na tama ang aking ginawa. Ito ay ang mas makakabuti. Hindi ko kailangang gumawa ng masama para sa ikabubuti ko
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family