Search
 • Search
 • My Storyboards

AKASYA OR KALABASA

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
AKASYA OR KALABASA
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Halika at makikipag-usap muna ako sa punong-guro. 
 • Magandang umaga po naman.E, ibig ko po sanang ipasokang aking anak dito sa inyong paaralan. 
 • Magandang umaga po sakanila.Ano po ang maipaglilingkod ko sa kanila? 
 • Katatapos pa po lamang niyang elementarya sa aming nayon noong nakaraang Marso,
 • A, opo. Sa ano po namangbaitang?” 
 • Ngunit… ibig ko po sanangmalaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikli-ikling kursoukol sa isang tanging karunungan upang siya’y makatapos agad, maaari po ba?
 • Kung gayon po’y sa unan gtaon ng hayskul, ano po?
 • Aba, opo 
 • Maaaring ang lalongpinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya.Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugolkayo ng puu-puung taon, subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamangupang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa 
 • A, mabuti na nga ang kuninniyang buo ang kurso sa hayskul at saka na siya kumarera. Higit na magigingmayabong ang kaniyang kinabukasan.
Over 30 Million Storyboards Created