Definícia Metafory

Updated: 9/1/2017
Definícia Metafory

Storyboard Description

Definícia Metafory

Storyboard Text

  • METAFORA Metafora je porovnanie dvoch odlišných vecí alebo myšlienok bez použitia "ako" alebo "ako" na presadzovanie podobnosti medzi týmito dvoma, ktoré inak neexistujú.
  • Anthony sa snaží zapôsobiť Bellu tým, že ju porovná s krásnymi vecami v prírode.
  • Si moje slnko, môj mesiac, moje hviezdy. Ty si môj krásny motýľ.