Moctezuma II

Updated: 9/8/2017
Moctezuma II

Storyboard Description

Moctezuma II Alebo Montezuma

Storyboard Text

  • Moctezuma II (1466-1520) Moctezuma bol cisárom Aztéckej ríše v rokoch 1502-1520. Moctezuma bol pri moci v čase španielskeho dobytí Mesoamerice vedeného Hernomá n Cort é s. Pred príchodom Európanov bol Moctezuma zodpovedný za najväčšie rozšírenie Aztéckej ríše. Po príchode Cortés choroba a vojna rýchlo ukončili toto silné impérium.