Príbeh Príbehu Despereaux

Príbeh Príbehu Despereaux

Storyboard Description

Príbeh Príbehu Despereaux

Storyboard Text

 • Prvý - Narodil sa myš
 • Má osle uši! Čo zle vidieť myš!
 • Druhý - Chiaroscuro
 • Cieľom potkanov v živote je mučenie!
 • Ale chcem vidieť svetlo!
 • Tretí - Gor! Príbeh Miggery Sow
 • Otroci sú nezákonní! Vezmem vás na hrad.
 • Štvrtý - Spomenutý na Svetlo
 • V prvej časti sa čitatelia predstavia protagonistovi Despereauxovi a jeho rodine, ktorí ho odmietajú.
 • Druhá časť príbehu predstavuje čitateľov antagonistov, Roscuro a Botticelli, ktorí veria, že ich cieľom je mučiť ľudí.
 • Tretia kniha sa týka Miggery Sow, jej túžby stať sa princeznou a ako prišla žiť na zámku.
 • Vo štvrtej knihe Despereaux zachráni Princess Pea od Roscuro.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family