Úvod do Slov Vojenských síl

Úvod do Slov Vojenských síl

Storyboard Description

Definícia sily - úvod do sily vedy Slovná zásoba - typy síl -

Storyboard Text

 • HMOTA
 • TRENIE
 • SILA
 • Hmotnosť je hmotnosť predmetu, meraná v kilogramoch (kg).
 • Trenie je silou medzi dvoma posuvnými objektmi, ktoré sú proti pohybu.
 • Sila je tlak alebo ťah, meraný v Newtonoch (N). Je to vektorové množstvo, čo znamená, že má veľkosť a smer.
 • VÝŤAH
 • Úvod do síl
 • ZÁVAŽIA
 • Výťah je aerodynamická sila vytvorená krídlami lietadla smerom nahor.
 • Sila spôsobená gravitáciou meraná v Newtonoch (N). Hmotnosť objektu závisí od jeho hmotnosti a sily gravitácie.

Image Attributions

Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family