Mary Wollstonecraft Biography

Updated: 12/24/2018
Mary Wollstonecraft Biography

Storyboard Description

Mary Wollstonecraft Biography | A forerunner of the modern feminist movement, Wollstonecraft challenged social conventions and stereotypes. She is best known for her ‘Vindication of the Rights of Women’, one of the earliest examples of Feminist philosophy.

Storyboard Text

  • MARY WOLLSTONECRAFT Kot predhodnica sodobnega feminističnega gibanja je Wollstonecraft izpodbijal družbene konvencije in stereotipe. Najbolj je znana po svoji "Vindikaciji pravic žensk", ki je eden prvih primerov feministične filozofije.
  • Vindikacija Od Pravice Žensk
  • Ženske Študije