A Night Divided Terms and Allusionions

A Night Divided Terms and Allusionions

Storyboard Description

Det finns många ordförråd och allusioner i romanen A Night Divided som skulle vara till hjälp för studenter att förhandsgranska. Dessa kommer att hjälpa till med en övergripande förståelse av boken och en förståelse för tidsperioden. Denna storyboard innehåller nyckeltermer tillsammans med definitioner och illustrationer.

Storyboard Text

  • Berlinmuren
  • Kalla kriget
  • The Berlin Wall was built as a barrier to separate East and West Berlin. At first it was a barbed wire fence erected August 12-13, 1961. It was later built into a solid wall 12 feet high and 4 feet wide guarded by the "Grenzers."
  • Det kalla kriget var en lång period av spänning efter andra världskriget mellan de demokratiska regeringar västländer och de kommunistiska regeringar östländerna. de två huvudsakliga "supermakterna" USA och Sovjetunionen (Ryssland) leder konflikten. I Tyskland kontrollerades öst av Sovjetunionen och väst av USA, Storbritannien och Frankrike.
  • STASI
  • "If I cannot speak what I think, then it's a crime just to be me!"
  • A NIGHT DIVIDEDTerms and Allusions
  • GRENZERS (GRENZTRUPPEN)
  • The Stasi, or the "Ministry for State Security", was the official state security service of the German Democratic Republic (East Germany, GDR). It was an intelligence and secret police agency that was extremely repressive to its citizens.
  • Grenztruppen, smeknamnet Grenzers var gränspolisen som stod vakt längs Berlinmuren.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family