Den Industriella Revolutionen: Före och Efter

Den Industriella Revolutionen: Före och Efter

Storyboard Text

 • ARBETSVILLKOR
 • Innan den industriella revolutionen
 • ARBETSVILLKOR
 • Efter den industriella revolutionen
 • För många inkluderade före industriella arbetsförhållanden ansträngande arbetskraft på gårdar. Under hundratals år tillät försörjningsjordbruk familjer att stanna tillsammans och lita på sig själva för att överleva. Även om arbetsförhållandena var utmanande, möjliggjorde det mer självständighet och autonomi på deras gårdar.
 • BOYTA
 • Under den industriella revolutionen växte efterfrågan på arbetskraft i fabriker och fabriker kraftigt. Med brist på arbetslagar var förhållandena inget annat än brutala. Arbetarna var ansvariga för att arbeta i osanitära och osäkra miljöer i upp till 18 timmar om dagen. Arbetare kämpade för bättre skydd och rättigheter när olyckor och dödsfall blev vanligare.
 • BOYTA
 • Före den industriella revolutionen litade européerna på jordbruk för inkomst och överlevnad. Människor bodde i små byar och städer och arbetade på den mark de bodde på. Dörr-till-dörr-säljare eller små gemenskapsmarknader var det främsta sättet för människor att förvärva varor, men familjen odlade det mesta av maten de behövde själva.
 • TRANSPORTMETODER
 • Med ökningen av fabriksarbete och massproduktion flyttade människor från lantbruksmark till växande städer. Bostäder med låg inkomst började expandera runt fabrikerna och fabrikerna. Levnadsförhållandena var vanligtvis överfulla och ohälsosamma. Miljontals stadsbor stod inför det ständiga sjukdomshotet och en ökning av dödsgraden hos barn.
 • TRANSPORTMETODER
 • Transport var en stor utmaning för både individuell och ekonomisk tillväxt. Eftersom hästar och segelfartyg var de viktigaste transportmetoderna kunde mycket lite åstadkommas effektivt över ett stort område. Dessutom var det vanligt att människor bodde i ett enda område hela livet.
 • Med skapandet av ångmotor, lok och bil revolutionerade transporten av människor, föremål och idéer sammankopplingarna mellan samhällen runt om i världen. Kanaler, vägar och järnvägar tilläts för explosionen av nya möjligheter till personlig och ekonomisk förbättring.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family