Force Diagram

Force Diagram

Storyboard Description

Force Diagrams - Vad är Force exempel

Storyboard Text

 • En raket accelererar uppåt
 • KRAFT DIAGRAM
 • Thrust
 • En båt som flyter i vattnet
 • Krafterna är obalanserade när raket accelererar uppåt. Drivkraften måste vara större än vikten och dragningen. De resulterande krafterna har en uppåtriktad riktning.
 • vikt
 • Drag
 • Båten är stationär, så krafterna är balanserade. Upprustningen och båtens vikt måste vara lika stora, men motsatta i riktning.
 • vikt
 • upthrust
 • På botten av ett bungee hopp där personen är stationära
 • vikt
 • Kraft från Bungee Cord
 • En person rappelling ner väggen av en byggnad med ett rep
 • Personen vid denna punkt är stillastående, så krafterna måste balanseras. Det betyder att personens vikt och kraften från repet måste vara lika stor, men motsatt i riktning.
 • Drag av Repet
 • Friktion
 • Krafterna är balanserade, eftersom personen inte rör sig. Den vertikala delen av repets drag och friktionen är lika och motsatta personens vikt. Den horisontella komponenten av repets drag är lika och motsatt till trycket från väggen.
 • vikt
 • Tryck från väggen

Image Attributions

Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family