Introduktion Till Krafter Ordförråd

Introduktion Till Krafter Ordförråd

Storyboard Description

Force Definition - Intro till Forces Science Ordförråd - Typer av styrkor -

Storyboard Text

 • MASSA
 • FRIKTION
 • TVINGA
 • Massa är mängden materia som ett föremål har, mätt i kilogram (kg).
 • Friktion är en kraft mellan två glidande föremål som motsätter sig rörelse.
 • Force är ett tryck eller ett drag, uppmätt i Newtons (N). Det är en vektor kvantitet som betyder att den har storlek och riktning.
 • HISS
 • Introduktion Till Krafter
 • VIKT
 • Lyft är en aerodynamisk kraft som skapas av ett flygplan vingar i en uppåtriktad riktning.
 • Kraften på grund av gravitation, uppmätt i Newtons (N). En objekts vikt beror på dess massa och tyngdkraften.

Image Attributions

Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family