Typer av Vädring

Typer av Vädring

Storyboard Description

Typer av Väder - Kemisk Fysisk Biologisk

Storyboard Text

 • BIOLOGISK FÖRVÄXLING
 • KEMISK VÄDERLEK
 • TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR
 • Biologisk förväxling beror på djur och växter. Burande djur och växtrötter kan skada och bryta stenar ifrån varandra.
 • När stenar är förväxlade av kemikalier kallas det kemiskt väder. Ett exempel på detta är när surt regn reagerar med kalksten.
 • När temperaturen ökar växer stenarna och kontraheras då temperaturen sjunker. Med tiden kan detta leda till att stenen spricker och små bitar faller bort.
 • VIND, REGN, VÅGOR
 • Vittring
 • FRYS-TÖ
 • Vind kan blåsa små partiklar som bär bort rocken. Vågor och regn bär klippan ner under långa perioder.
 • Vatten kan komma in i sprickor av stenar. När vattnet fryser expanderar det, vilket gör att sprickan blir större. När isen smälter, går vattnet djupare in i sprickan och kan frysa igen, vilket gör sprickan ännu större.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family