Alamat ng Kanlaon 2

Alamat ng Kanlaon 2

Storyboard Text

  • Habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng halimaw ay nakasalabong niya sina Langgan, Bubuyog, at Lawin. Humingi si Kan ng tulong sa mga ito.
  • Sige. Sasama ako
  • Ano ang aking maitutulong?
  • Kailangan ko ang tulong niyo upang paslangin ang mapaminsalang halimaw
  • Sabihin mo lang ang kailangan kong gawin.
  • Sugurin niyo ang halimaw!!!
  • Pinagtulungan nina Langgam, Bubuyog, at Lawin ang halimaw at napaslang nila ito.
  • Ipinakita ni Khan Laon ang ulo ng halimaw. KAya't ibinigay ni Haring Ma-ao kay Khan Laon ang kalahati ng kanyang kayamanan at ipinakasal sa anak na prinsesa. Magmula noon nabuhay ng mapayapa ang mga tao sa kaharian. Mula din  noon ay tinawag na Kanlaon ang bundok kung saan namatay ang halimaw bilang parangal kay Khan Laon at sa kaibigan nito.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family