Sámson története
Updated: 5/11/2020
Sámson története

Storyboard Text

 • Sámson - Bírák könyve 13-16
 • Az én kedvenc bibliai történetem Sámson és Delila története, mert azt példázza, hogy milyen könnyű felelőtlenül visszaélni képességeinkkel, elfecsérelni tudásunkat kedvteléseinkre és önmagunk dicsőítésére – mások szolgálata helyett.
 • A bosszú
 • .AranymondásPéld. 16:32„Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain annál, aki várost hódít.”
 • Amíg Sámson aludt, Delila egy késsel levágta hosszú haját.
 • Mennyei látogató - Sámson születése
 • mEgy nap az Úr angyala megjelent Manoahnak és feleségének. A szülők már egészen korán észrevették, hogy fiuk nem mindennapi gyermek. Sámson sokkal erősebb volt, mint a többi gyerek. Hosszú haja mindig arra emlékeztette, hogy Istennek különleges terve van vele.
 • Sámson megbánja tetteit
 • Egy nap fiatok születik, akit nevezzetek Sámsonnak.
 • Sámson és az oroszlán
 • Ha Sámson azt választotta volna, hogy ugyanolyan gondosan ragaszkodik Isten tervéhez, mint a szülei, életének hátralévő része egészen másképpen alakulhatott volna. Minden egyes gyereknek magának kell választania, hogy melyik oldalra áll a harcban. Sámson azt választotta, hogy barátkozik a közelben lakó filiszteusokkal. Timna, a filiszteus város közel volt Sámson otthonához, és ő beleszeretett egy ott lakó fiatal lányba.
 • Az ünnepség
 • "Az evőből étek jött ki, s az erősből édes jött ki"
 • Sámson puszta kézzel megölte az oroszlánt.
 • HRRRRRRR
 • Sámson a bíró
 • Miután sok filiszteust megvert, Sámson egy sziklabarlang menedékében lakott Júda földjén. A filiszteusok azonban erős hadsereggel megszállták Júdát, hogy Sámsonon bosszút álljanak. Isten ereje és az általa Sámsonnak adott erő egyesült, hatalma nagy győzelmet hozott Izraelnek. Azután a győzelmes nap után Sámson húsz évig volt Izrael bírája.
 • A történet vége
 • A filiszteusok gyűlölték Sámsont, de nagy ereje miatt féltek tőle. Mégis, amikor megtudták, hogy Gázába, az egyik fallal körülvett városukba ment,eltorlaszolták az erős városkapukat, hogy ne tudja kinyitni és elmenekülni. Azt tervezték, hogy reggel elfogják és megölik őt.Másnap reggel ámulhattak a filiszteusok, hogy Sámson kiszabadult és még a városkapujukat is magával vitte!
 • A filiszteusok terve
 • A filiszteusok nagyon meggyűlölték Sámsont, mert mindig győzelmet aratott felettük. Azon tanakodtak, hogyan bánhatnának el vele. Kitervelték, hogy lefizetik Delilát, Sámson kedvesét. Azt kérték tőle, hogy valahogyan szedje ki belőle erejének titkát.
 • Tanulság
 • Sámson nagyon erős, legyőzhetetlen!
 • Várjatok csak, van egy ötletem....
 • Mit tegyünk vele?
 • Sámson, áruld el nekem, miben rejlik az erőd?
 • Sámson és Delila
 • A filiszteusok minden tartományukból választottak egy vezetőt, és Delilához küldték őket, hogy beszéljenek vele. Nagyon nagy jutalmat ígértek neki, ha segít nekik Sámsont elfogni, és ő beleegyezett. Mikor Sámson meglátogatta őt, könyörgött neki, hogy mondja el, miben áll a hatalmas ereje.
 • Vége
 • Nem mondhatom el...
 • Ha igazán szeretsz, elárulod!
 • Jól van elmondom. Sosem vágták még le a hajam.
 • Ezután a legszomorúbb dolog következett, ami valakivel megtörténhet. Isten arra hívta Sámsont, hogy Neki szentelje magát és érte dolgozzon. Isten sokáig türelmes volt Sámsonnal, de ahogy ő továbbra is a saját feje után ment, Isten végül kiszolgáltatta őt saját választásai következményeinek.
 • A Fényképek Forrásmegjelölések: (https://pixabay.com/photos/chalice-gold-chalice-eucharist-3105741/) - SunflowerGUY - Engedély: Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See https://pixabay.com/service/license/ for what is not allowed
 • Most, hogy Sámson csodálatos ereje megszűnt, ellenségei elfogták őt. Kiszúrták a szemét és börtönbe vetették, ahol állatként dolgoztatták.Nem Sámson hosszú haja volt az, ami óriási erejét adta. A haja csak emlékeztető volt számára, és jel másoknak arra, hogy hűségesnek kell lennie Istenhez. De ő hűségesebb volt az asszonyhoz, akit szeretett, mint Istenhez, és elmondta neki erejének titkát.
 • Uram, kérlek bocsáss meg nekem...
 • Dágon sokkal erősebb, mint Sámson istene!
 • Sámson ennek a világnak a sötét oldalát választotta, de egy fénysugár kezdett világítani a lelkében. Arra gondolt, hogy milyen sokszor csalódást okozott az Úrnak azzal, hogy a saját feje után ment, annak ellenére, hogy tudta, az a rossz út. Rádöbbent, hogy Isten milyen türelmes volt vele és kezdte igazán bánni szörnyű bűneit. Isten tudta miről elmélkedik Sámson és az Ő hatalmas, szerető és megbocsájtó szíve megesett rajra. Ahogy Sámson haja fokozatosan ismét egyre hosszabbra nőtt, Isten megengedte, hogy bámulatos ereje is fokozatosan visszatérjen. Milyen csodálatos!
 • Na, most ki az erős Sámson?
 • A filiszteusok kb.háromezren gyűltek össze Dágon isten templomában, hogy dicsőítsék, amiért segített nekik Sámsont elfogni. Kihozták Sámsont a börtönből, hogy csúfot űzzenek belőle. A filiszteusok egyre csak gúnyolták, de Sámson haja újra megnőtt. Teljes erejével nekifeszült a tartóoszlopoknak, sok filiszteussal végezett és önmagával is.
 • Sámson volt a világ legerősebb embere, de a választásai gyengévé tették jellemét. Nem úgy gondolt a jellemére, mint az egyetlenre, amije halálakor lesz.Isten szerette Sámsont, és bennünket is mindnyájunkat szeret. A Sátán jellemünk gyenge pontjait támadja, de Isten mindenkinek ad erőt a bűn legyőzéséhez, aki ehhez segítségért imádkozik.
 • KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Image Attributions