Afrika'dan Amerika'ya Getirildiğinde TPCASTT

Afrika'dan Amerika'ya Getirildiğinde TPCASTT

Storyboard Description

TPCASTT, Afrika'dan Amerika'ya Getirilen Üzerine Şiir Phillis Wheatley'in şiirini analiz

Storyboard Text

 • T - BAŞLIK
 • TERİMİNİN DİĞER METİNLERİ
 • C - ÇAĞRIŞIM
 • - TUTUM / TON
 • S-SHİFT
 • T - BAŞLIK
 • T - TEMA
 • Başlık, hoparlörün Afrika'dan, muhtemelen evlerinden Amerika'ya, muhtemelen köle olarak bir yolculuğa çıkacağı anlamına geliyor.
 • Şiirin ilk yarısı, konuşmacının Afrika'dan Amerika'ya yaptığı seyahatin Hıristiyan olma vaktiyle gerçekleştiğini anlatıyor. Son dört satırda, başkalarını Hıristiyanlara hatırlatarak Afrikalıların bile, konuşmacı gibi İsa'da kurtuluş bulabileceğini hatırlatıyor.
 • Wheatley, diniyle köleliği arasında güçlü ve karmaşık bir ilişki olduğunu ima eder. Amerikalılara, kara insanların kötü olmadığını ve ırkları ne olursa olsun tüm Hrıstiyanların eşit olduğunu hatırlatıyor.
 • "Merhamet", "Pagan", "Kurtarıcı", "kurtarma", "şeytani" ve "melek" gibi sözler şiirin dini yapısını güçlendirir ve köleleştirilmesinden önce ve sonra konuşmacı hayatında bir kontrast yaratır. Sesi basit, şefkatli ve kişisel olarak kişisel ama aynı zamanda nazikçe uyarıyor.
 • Şiirin ortasında bir kayma meydana gelir. Hoparlör, kendi hayatını anlatmaktan öyküsünün etkilerini göstermeye geçiyor. Şiirin ikinci yarısında iki beyit arasında bir kayma vardır; Konuşmacı doğrudan Hıristiyan okuyuculara hitap ederek sona erer.
 • Şiiri okuduktan sonra, kitabımın yorumlanması kısmen doğruydu. Bir zamanlar köle olan anlatıcı, Amerika'ya getirildi ve burada Hıristiyan oldu. Afrika'dan Amerika'ya yaptığı yolculuk köleleştirilmeye çalışıldı, ancak onun kurtuluşuyla çakıştı.
 • Hıristiyanlığın teması, bu şiirin her satırı boyunca yankı buluyor. Kurtuluş, dönüştürücü yolculukta köleleştirmeyi gölgede bırakıyor ve okuyucuları, tüm Hıristiyanların Tanrının önünde eşit olduğunu hatırlamalarını istiyor.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family