Marie Antoinette

Updated: 3/19/2018
Marie Antoinette

Storyboard Description

Marie Antoinette, Fransız Devrimi'nin 1792'de monarşiyi devirmeden önce Fransa'nın son kraliçesiydi. Fransa'nın gittikçe küçülen ekonomik kaderine rağmen aşırı harcaması Fransız İhtilaline yol açan hoşnutsuzluğa yol açtı.

Storyboard Text

  • MARİE ANTOİNETTE Marie Antoinette, Fransız Devrimi'nin 1792 Ağustos'unda monarşiyi devirmeden önce Fransa'nın son kraliçesiydi. Fransa'nın azalan ekonomik servetlerine rağmen, abartılı harcamaları Fransız Devrimi'ne yol açan popüler hoşnutsuzluğu tetikledi.