עבודה בתנך אליהו הנביא
Updated: 1/2/2021
עבודה בתנך אליהו הנביא

Storyboard Text

 • ה': תודיע לאחאב שנגמרה הבצורת
 • תלך צרפתה ותחפש אישה אלמנה שתביא לך אוכל ומים
 • אליהו בונה מזבח מ12 אבנים ושם שם את הפרומבקש מהעם לשפוך על הפר מיםאליהו מתפלל והפר עולה באש
 • אליהו מודיע לאחאב על הבצורת
 • הצהריים הגיעו ולא קרא כלום
 • הנחל התייבש מהבצורת
 • אחאב בא לאליהו
 • אליהו הגיע צרפתה ומצא את האלמנה ועשה לה מבחנים בכדי לדעת אם הוא היה צריך להגיע אליה או לאישה אחרת אליהו הגיע צרפתה ומצא את האלמנה ועשה לה מבחנים בכדי לדעת אם הוא היה צריך להגיע אליה או לאישה אחרת
 • אליהו מודיע לאחאב על הבצורת
 • הנחל התייבש מהבצורת
 • אליהו הגיע צרפתה ומצא את האלמנה ועשה לה מבחנים בכדי לדעת אם הוא היה צריך להגיע אליה או לאישה אחרת
 • אליהו שוחט את כל נביאי הבעל בקישון
 • אליהו מתפלל שירד גשם ואז קורא לנערו ואומר לו שיבדוק אם יש ענני גשם ואז הוא עונה לו שאין ואליהו אומר לו לעלות לבדוק שבע פעמים ובפעם השביעית הוא מודיע לו שמגיע ענינני גשם
 • תלך צרפתה ותחפש אישה אלמנה שתביא לך אוכל ומים
 • שכנעה אותה להביא לו אוכל ואמר לה שלא ייחסר לה אוכל בבצורת שכנעה אותה להביא לו אוכל ואמר לה שלא ייחסר לה אוכל בבצורת
 • באמת לא נגמר האוכל
 • אתה עוכר ישראל
 • סבבה
 • אין לי מספיק לי ולבן שלי
 • כן
 • טוב
 • אני לא עוכר ישראל אתה והמשפחה שלך הרסתם את האמונה של בני ישראל
 • צריך חציר בוא נסתובב ונחפש אותו אם נמצא נוכל להאכיל את כל הסוסים
 • אליהו אומר לאחאב: תעלה תאכל ותשתה עוד מעט חוזר לרדת גשם
 • תכיני לי ורק אחר כך לך ולבן שלך ולא יגמר לך החומרים
 • אליהו פוגש את אחאב
 • תביא את כל עם ישראל להר הכרמל וגם את נביאי הבעל והאשרה
 • אפשר גם לחם?
 • תוכלי להביא לי מים? תוכלי להביא לי מים?
 • שכנעה אותה להביא לו אוכל ואמר לה שלא ייחסר לה אוכל בבצורת
 • תוכלי להביא לי מים?
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family