Sök
  • Sök
  • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/oss-regioner-väst/klimat
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!

Aktivitetsöversikt


Klimatet i västra regionen varierar på grund av dess enorma storlek och höjdförändringar. Norra delar av regionen, som Washington och Oregon, har ett milt klimat och mycket nederbörd. Å andra sidan är Colorado och Wyoming kallare och får mycket snö på grund av den höga höjden och överflödet av berg. För den här aktiviteten kommer eleverna att skapa en tre-cellig spindelkarta som illustrerar varierande klimat och väder i väst . Spindelkartor är ett utmärkt verktyg för att hjälpa eleverna att organisera fakta på ett systematiskt och visuellt sätt. För att differentiera kan lärare uppmuntra eleverna att fylla i mer än tre celler.


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Förfallodatum:

Mål: Skapa en 3-cell storyboard som förklarar västvärlden.

Studentinstruktioner

  1. Klicka på "Start Assignment".
  2. Skriv en rubrik för varje aspekt av klimatet du har valt.
  3. Skapa en illustration som representerar varje rubrik med lämpliga scener, karaktärer och objekt.
  4. Skriv en kort sammanfattning av varje rubrik i utrymmet nedanför bilden.
  5. Spara ofta!

Krav:

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)


Klimat
Skicklig Framväxande Början
Förklaring
Det finns minst tre celler i storyboardet. Titlar och beskrivningar skildrar klimatet korrekt.
Det finns två celler i storyboardet. Titlar och beskrivningar skildrar klimatet korrekt.
En cell är korrekt och titeln och beskrivningen är korrekta och fullständiga.
Illustrationer
Illustrationerna representerar beskrivningarna med hjälp av lämpliga scener, karaktärer och föremål.
Illustrationerna relaterar till beskrivningarna, men är svåra att förstå.
Illustrationerna relaterar inte tydligt till beskrivningarna.
Bevis på Ansträngning
Arbetet är välskrivet och noggrant genomtänkt.
Arbete visar vissa bevis på ansträngning.
Arbetet visar få bevis på någon ansträngning.
Konventioner
Stavning, grammatik och skiljetecken är för det mesta korrekta.
Stavning, grammatik och skiljetecken är något korrekta.
Stavning, grammatik och skiljetecken är oftast felaktiga.


Hur man Använder Climate Spider Maps för Regionala Jämförelser

1

Introduktion Till Klimatspindelkartor och Regionala Jämförelser

Börja med att introducera eleverna för konceptet med klimatspindelkartor och förklara deras syfte med att jämföra klimatdata mellan regioner. Ge sammanhang för varför denna färdighet är värdefull.

2

Val av Regioner och Datainsamling

Instruera eleverna att välja två eller flera regioner för jämförelse, till exempel Västregionen och en annan region i USA eller runt om i världen. Lär eleverna hur man samlar in klimatdata för dessa regioner, inklusive temperatur, nederbörd och andra relevanta variabler. De kan använda välrenommerade onlinekällor, väderdataappar eller historisk klimatdata.

3

Skapa Klimatspindelkartor

Guide eleverna i att skapa klimatspindelkartor för de utvalda regionerna. Förklara hur man effektivt representerar datapunkter, skalor och etiketter på kartorna. Låt eleverna märka spindelkartornas axlar med de klimatvariabler de jämför (t.ex. temperatur, nederbörd, luftfuktighet) och skapa skalor som exakt återspeglar data.

4

Jämföra och Analysera Klimatspindelkartor

Instruera eleverna om hur man jämför och analyserar klimatspindelkartorna de har skapat. Uppmuntra dem att identifiera mönster, likheter och skillnader mellan regionerna. Underlätta diskussioner eller aktiviteter där eleverna kan dela sina resultat, dra slutsatser och utforska konsekvenserna av dessa klimatjämförelser.

Vanliga frågor om USA:s västra regioner - klimat

Vilket är det typiska vädermönstret längs Stillahavskusten i västra USA, och hur påverkar det regionens livsstil och jordbruk?

Längs Stillahavskusten kännetecknas klimatet av milda, blöta vintrar och torra, soliga somrar. Detta maritima klimat bidrar till en blomstrande livsstil med utomhusaktiviteter året runt. Det stöder också jordbruket, med grödor som vindruvor och citrus som frodas på grund av det tempererade klimatet, medan de blöta vintrarna bidrar till bördiga jordar och vattenresurser.

Hur kan storyboards effektivt illustrera de olika klimatmönster och väderfenomen som finns i västra USA?

Storyboards kan visuellt avbilda olika klimatmönster i västra USA, från de milda kustområdena till torra öknar och bergig terräng. Visuella element kan inkludera temperaturgrafer, kartor som visar nederbördsmönster och illustrationer av unika väderfenomen som Chinook-vindar eller Santa Ana-vindar.

Hur kan storyboards och arbetsblad anpassas för att tillgodose olika inlärningsstilar när man undervisar om klimatet i västra USA, för att säkerställa att alla elever kan engagera sig i materialet på ett effektivt sätt?

Storyboards och kalkylblad kan tillgodose olika inlärningsstilar genom att inkludera visuella element för visuella elever, ljudkomponenter för auditiva elever och interaktiva aktiviteter för kinestetiska elever. Att ge eleverna möjlighet att utforska materialet på olika sätt säkerställer tillgänglighet för alla.

Hur kan lärare uppmuntra elever att tänka kritiskt om klimattålighet och klimatanpassning i västra USA, och hur kan storyboards och arbetsblad underlätta diskussioner om dessa ämnen?

Lärare kan främja kritiskt tänkande genom att be eleverna analysera tidigare klimatrelaterade händelser, utforska effekterna av klimatförändringar och brainstorma anpassningsstrategier. Storyboards kan visualisera dessa diskussioner, skildra scenarier, anpassningsåtgärder och konsekvenserna av passivitet, och därigenom uppmuntra genomtänkt analys och problemlösning.
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/oss-regioner-väst/klimat
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office