https://www.storyboardthat.com/sv/sociala-studier

Historiska Siffror | Historikaktiviteter och Resurser


Introducing students to various areas of social studies such as history, current events, communities, civic education, and geography to name a few, is very important. Although students may question the importance of learning about the past, learning about their world and their country gives them perspective about other groups, cultures, places, and other areas relevant to the world around them. Engage students in learning about history and how the world as they know it came to be. Bringing history to life with storyboards and activities can help answer those questions, and using Storyboard That can harness student passions in an engaging way. These resources are here to help!GeographyCivicsAmerikansk Historia


Världshistoria
Other Teaching and Project Ideas for Social Studies Classes

Above there are all kinds of social studies lessons, education articles and history project ideas behind each topic. These lesson plans are completely customizable. Each unit contains between 3 and 12 different standards-aligned lessons on a given topic that help bring history and social studies to life and to keep students informed with the knowledge they need for a successful school year. While these free lessons are designed to be an opportunity for teachers to copy into their account, edit and adapt for the needs of their students, these tools can also be used "as is". They are a complete lesson plan that include research information and resources for teachers, instructions for students, templates, finished examples to inspire students, and, often, a rubric to assist with grading. We know how busy classroom teachers are. Storyboard That has done the research and the prep work to help teachers save time so that they can put their energies towards what is most important: their social studies instruction and their students.

A meaningful social studies curriculum that is equitable, just, has diversity, examines history from all perspectives, and amplifies voices that have historically been silenced is more important than ever in the social studies classroom. We believe that social studies content and all subjects should be taught in a way that is culturally responsive and teaches young people multiple perspectives. At Storyboard That we believe that all children should see themselves represented and we strive to create content to help teachers foster an inclusive learning environment, and a community where all educators and every student belongs.


Major Branches of Social Studies

Social studies, also referred to as social sciences, is how people interact with one another and the study of human society. In the elementary grades, the curriculum focuses more on community, social emotional learning, citizens, geography, and history. However, as students advance their education, they will learn even more about the different social studies subjects. Below is a list and brief description of some of the social studies subjects that students will come across during the course of their education:

  1. Anthropology: The study of human societies, culture, and how they have evolved.
  2. Archaeology: The study of the history of humans through artifacts and physical remains.
  3. Civics: The study of the rights and responsibilities of humans in a society.
  4. Economics: The study of production, resources, goods, and consumption.
  5. Geography: The study of the physical features of the earth, and how where people live effects their life, resources, use of land, and industry.
  6. Government: The study of how how a community or society runs, controlled, and regulated.
  7. Law: The study of the system of rules, procedures, and behaviors that a society must follow, and the actions that are taken when citizens are penalized.
  8. Psychology: The study of behavior and the mind.
  9. Sociology: The study of human social relationships such as religion, culture, communication, and crime.

Varför använda Storyboard That?

Storyboard That är det perfekta verktyget för nya lektionsplaner och aktiviteter eftersom det är så lätt att använda och extremt mångsidigt. Med Storyboard That kan du skapa ett brett utbud av storyboards, till exempel historien från huvudpersonens perspektiv, eller någon annan karaktärs synvinkel.

Du kan också använda Storyboard That för att skapa en sammanfattning av boken, en filmaffisch eller analysera teman och händelser. Dessutom gör våra utskrivbara arbetsblad det enkelt att ta det roliga offline.


Varför är storyboarding den bästa metoden för undervisning?

Storyboarding är ett otroligt kraftfullt verktyg för lärare eftersom det hjälper elever att bearbeta och förstå informationen på ett djupt och meningsfullt sätt. När eleverna storyboard är de aktivt engagerade i lärandeprocessen och kan skapa kopplingar mellan texten och sitt eget liv.

Storyboards främjar också tänkande på högre nivå genom att uppmuntra eleverna att syntetisera information och tänka kritiskt om det de har läst. Slutligen är storyboards ett utmärkt sätt att bedöma elevernas förståelse eftersom de ger en visuell representation av elevers lärande.Vanliga frågor om storyboarding för samhällskunskap

Hur man lär eleverna lektioner i samhällskunskap med hjälp av Storyboard That

Att använda storyboards för att lära ut samhällskunskap är ett effektivt sätt för eleverna att visa sin förståelse för en mängd abstrakta begrepp och teorier, historiska händelser och platser och människor som är obekanta för dem.

Engagera eleverna med en mängd olika projektidéer för historiska figurer som biografiaffischer och arbetsblad för biografi grafiska organisatörer.

Eleverna kan utforska olika kulturer och platser runt om i världen med hjälp av storyboards samt anpassningsbara kartaffischer , kartark och geografiinfografik.

Lär eleverna med hjälp av dynamiska visuella hjälpmedel som våra arbetsblad för samhällskunskaps grafiska organisatörer.

Hjälp eleverna att behålla nya begrepp och termer med arbetsblad för samhällskunskapsordförråd och ordväggar.

Låt eleverna visualisera hur viktiga händelser utspelar sig och få kontakt med tidslinjekalkylblad och tidslinjeaffischer.

Lär eleverna med våra dussintals storyboardmallar för samhällsstudier som inkluderar orsaks- och verkansdiagram, sociala pyramider, tidslinjer, jämför och kontrast t-diagram, 5 Ws spindelkartor, GRAPES akronymdiagram och en mängd andra spindelkartor, diagram, rutnät och grafiska arrangörer.

Hur man lär eleverna att älska samhällskunskap med Storyboard That

Storyboard That lessons, activities and templates focus on fostering students' understanding of social studies concepts, critical thinking and problem solving skills all while tapping into their creativity and imagination. History can be a very abstract subject for students that is often dry and boring. With Storyboard That, students are able to engage with the material and with each other in a new and exciting way! Give students voice and choice by including storyboarding into your social studies lesson plans!

Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/sociala-studier
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office