https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/gamla-kina
Aktiviteter och Lektionsplaner i det Antika Kina

Forntida Kina kallas en av världens civilisations vaggar. Kina har den längsta kontinuerliga historien i världen med över 3 500 års skriftlig historia! Många superlativ kan appliceras på det antika Kina: Det har de högsta bergen! De längsta floderna! Den största platån! Den längsta väggen! Och några av världens tidigaste imperier. Denna lärarhandbok använder den populära GRAPES-förkortningen för undervisning om antika civilisationer och fokuserar på geografi, religion, prestationer, politik, ekonomi och social struktur i det antika Kina.Studentaktiviteter för Gamla KinaMed aktiviteterna i den här lektionsplanen kommer eleverna att visa vad de har lärt sig om det antika Kina. De blir bekanta med miljön, resurserna, teknologierna, religionen och kulturen i det antika Kina och kan visa sina kunskaper i skrift och illustrationer.


Viktiga frågor för det antika Kina

  1. Var är det antika Kina och hur påverkade dess geografi utvecklingen av dess kultur och teknik?
  2. Vad var religionen i det antika Kina och vilka var några av dess egenskaper?
  3. Vilka var några av de viktigaste prestationerna i det antika Kina inom konst, arkitektur, teknik, filosofi och vetenskap?
  4. Vilka var de olika regeringarna i det antika Kina och vilka var några av deras egenskaper?
  5. Vilka var några viktiga jobb och stora influenser på ekonomin i det antika Kina?
  6. Vad var den sociala strukturen i det antika Kina? Vilka roller hade män, kvinnor och barn? Hur påverkade förslavade människor samhället och ekonomin?

G: Geografi

China is a large country located in eastern Asia and it is home to the world's oldest continuous civilization. China is divided into two main regions: Outer China to the west and Inner China to the east. Outer China contains the Himalayan Mountain Range to the south and east, which has the highest mountain in the world, Mount Everest. North of the Himalayas is the Tibetan Plateau which is the largest plateau in the world and nicknamed the "roof of the world". It is extremely cold and snowy. To the north and east of the Tibetan plateau are the Northwestern deserts: the Taklimakan Desert, the Turfan Depression, and the Gobi Desert which have extreme temperatures of heat and cold as well as sandstorms. The Northeastern Plain lies to the east of the Gobi Desert and is very cold and dry land of low hills, plains and prairie grass. Because Outer China contained harsh environments of extreme cold and heat along with the impassable Himalayas, most of ancient China's earliest peoples were located in Inner China around the two main rivers: Huang He (Yellow) in the north and Chang Jiang (Yangtze) in the south.

People who lived in Outer China were not able to farm as easily. On the Tibetan Plateau, herders raised livestock such as yaks which would provide meat, milk, and wool. In the Northwestern Deserts, some settled in oases which are places in a desert where water can be found. Here they would build homes out of mud, grow cotton and maize, and herd sheep. The Northeastern Plain was dry and cold but the prairie grasses allowed settlers to herd sheep, goats, cattle and horses. These people were nomadic with temporary tent homes that could be moved when food was scarce.

The climate and rivers of Inner China supported more permanent settlements. The Huang He runs through the North China Plain which is a flat grassland in Inner China. It is called the "Land of the Yellow Earth" because of the yellow silt that is carried from the Gobi Desert by winds all the way to the Huang He giving it its name "Yellow River". One of the longest rivers in the world, the Huang He floods often, creating fertile soil in the North China Plain for growing crops such as wheat and millet and for raising livestock like cattle, sheep, oxen, pigs and chickens. However, the flooding can be extreme and can cause much devastation which is why the Huang He is also nicknamed "China's Sorrow". The Chang Jiang or Yangtze River is even longer than the Huang He which is why its name means "Long River." The Chang Jiang Basins that surround the river are warm, wet and good for growing rice which they began growing as early as 10,000 BCE! The Yangtze also has many tributaries which made it useful for travel and transporting goods.

R: Religion

Tre stora religioner eller filosofier i det antika Kina kallas de "tre pelarna" eller de tre sätten.

Taoism eller Daoism grundades av Laozi ( Lao Tzu ) under Zhou-dynastin omkring 500-talet f.Kr. Laozi var en filosof som skrev sin tro i en bok som heter Tao Te Ching. Ordet Tao betyder "vägen", Taoismen lärde att människor fick lycka och fred genom att leva i harmoni med naturen. Taoismen förespråkar att det finns två sidor av naturen, Yin och Yang och att dessa måste vara i balans för att få fred.

Konfucianismen baserades på lärorna från Kongfuxi ( Confucius ) som föddes 551 fvt. Konfucianism var en filosofi vars mål var att skapa ett mer rättvist och fredligt samhälle. Confucius lärde sig om vikten av att behandla andra med respekt och rättvisa. Medan Confucius inte skrev ner sina läror, gjorde andra det och många av hans citat är kända ord i dag. Till exempel: "Gör aldrig mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig". Konfucianismen påverkade den kinesiska regeringen och kulturen djupt i antiken och fortsätter att påverka den idag.

Buddhismen är en av de tre stora religionerna i Kina. Det kom från Indien grundat av Siddhartha Gautama eller Buddha som bodde från 563 f.Kr. till 483 f.Kr. Buddha var en hinduisk prins som avstod från sin rikedom för att söka upplysning. Buddhismen fokuserar på att förstå och eliminera lidande, karma, födelse och återfödelse. Det är den fjärde största religionen i världen.

En hörnsten i dessa forntida kinesiska filosofier är filial fromhet , vilket betyder dygden av respekt för sina föräldrar, äldste och förfäder. De trodde på förfäderdyrkan, himlen och vikten av att leva rätt att behaga gudarna. Dessa religioner var filosofier som inte bara påverkade hur människor levde utan också den sociala hierarkin, regeringen, vetenskapen och konsten.

A: Prestationer

Forntida kineser utvecklade ett av världens första skrivsystem med logografer eller kinesiska tecken för att representera ord. De främjade de tre perfektionerna som var kalligrafi (konstnärligt skrivande), poesi och målning. Konst och skrivande var mycket viktigt i det antika Kina och krävde år av övning och disciplin.

Förutom att skriva och måla skapade hantverkare i det antika Kina vackra konstverk av sten, keramik, porslin och grön jade som ansågs vara en lycklig sten. De arbetade också med brons och senare järn för att skapa fartyg, statyer och vapen. De forntida kineserna byggde vackra träinramade hem med keramiska tegeltak samt massiva tempel och palats.

En annan av det antika Kinas tekniska prestationer var muren. Kinesiska muren är en 5500 mil lång mur byggd i etapper genom Kinas historia för att skydda den från inkräktare, som mongolerna i norr. Byggandet började på 700-talet f.Kr. av Chu-staten och varade fram till 1878 i Qing-dynastin. Det mesta av det som återstår idag byggdes under Ming-dynastin för ungefär 600 år sedan. Infrastruktur var oerhört viktig för resor, handel och kontroll av floderna. Silk Road, ett 4000 mils nätverk av handelsvägar från Kina till Mellanöstern till Europa, möjliggjorde utbyte av varor, kulturer, religioner och idéer. Marken kring Huang He och Chang Jiang var rik för jordbruk och de forntida kineserna gjorde stora framsteg inom jordbruk och bevattning. De byggde hydrauliksystem av kanaler, sjöar och dammar. Grand Canal i Kina är den längsta kanalen i världen på 1100 mil lång och byggd 468 fvt!

Forntida Kina krediteras också stora uppfinningar som vi fortfarande använder idag: papper, siden, paraplyer, kulramen, skottkärran, drakar, porslin och lack. Silke användes både för kläder och porslin, en fin form av keramik värderades av de rika och handlades med andra länder i tusentals år. Forntida kineser utvecklade en kompass gjord av lodsten som använder jordens magnetiska drag för att alltid peka norrut. Ban Liang-myntet var den första standardiserade valutaenheten i det antika Kina som grundades under Kinas första kejsare, Qin Shi Huangdi. Papperspengar utvecklades under Tang-dynastin på 700-talet. De gjorde också stora framsteg inom medicinsk vård med örter och akupunktur. Forntida Kina gjorde steg i militär taktik och vapen och skapade spjut, dolkar, svärd av brons och senare järn, vagnar och den första användningen av krut i fyrverkerier och kanoner.

P: Politik

Härskare överlämnade sin makt till en medlem av familjen, vanligtvis den äldsta sonen. Dessa familjer skulle sedan regera i många år och skapa en tidsperiod som kallas en dynasti . Närhelst en ny familj tog makten började en ny dynasti. Kungen eller kejsaren hade absolut makt. Hans ord ansågs heligt eftersom kineserna trodde att kejsare gavs rätten att regera genom "Himlens mandat". Detta innebar att de trodde att gudarna hade gett sin välsignelse för att kejsaren skulle regera. Om gudarna beslutade att härskaren eller medlemmarna i dynastin uppförde sig felaktigt, skulle de straffa dem och härskaren skulle förlora himlens mandat.

Zhou skapade denna idé och använde den för att rättfärdiga deras störtande av Shangdynastin. Den första kejsaren som förenade hela Kina under sitt styre var kejsar Qin Shi Huangdi 221 fvt. Sedan dess har det funnits över 500 kejsare i Kina. Draken, en symbol för lycka, var förknippad med kejsaren och hans familj. Kejsare kunde ha många fruar, men bara en kallades kejsarinnan. Nedanför kejsaren fanns statsarbetare och tjänstemän vars jobb var att driva städerna, samla in skatter och genomdriva lagarna. Dessa befattningar innehades av män som var tvungna att klara prov för att bli regeringstjänstemän, men de var också rika godsägare som var en del av adeln.


Stora dynastier

Xia (2205-1575 f.v.t.) - Xia anses vara mer legendarisk än saklig och anses fortfarande vara den första dynastin i det antika Kina.


Shang (1570-1045 f.Kr.) - The Shang styrde området kring Huang He.


Zhou (1045-256 f.Kr.) - Zhou störtade Shang och skapade Mandate of Heaven-teorin för att motivera deras styre. Zhou var den längsta regerande dynastin.


Qin (221 f.v.t. - 206 f.v.t.) - Kejsar Qin Shi Huangdi var den första som utropade sig själv till kejsare och erövrade hela Kina under hans styre. Han började också muren; standardiserad valuta, vikter, mått och skrift; och förbättrad infrastruktur genom att bygga vägar och kanaler.


Han (206 fvt - 220 e.Kr.) - Han-dynastin regerade i över 400 år, främjade konfucianismen och skapade en stark, organiserad regering. Poesi och litteratur frodades under denna dynasti.


Sex dynastier (222-581 e.Kr.) - I över 300 år var Kina inte enat under en enda kejsare, utan delat.


Sui (589-618 e.Kr.) - Efter perioden av de sex dynastierna förenade Sui igen Kina under ett styre. Under deras regeringstid byggdes muren ut. Canal Grande, den längsta kanalen i världen, byggdes också under denna tid.


Tang (618-907 e.Kr.) - Tangdynastin var känd som en period av fred och välstånd, med smeknamnet "det antika Kinas guldålder". Under denna dynasti blomstrade konsten, litteraturen och tekniska framsteg.


Fem dynastier (907-960 e.Kr.) - Efter en revolt av bönderna störtades Tangdynastin och en period av splittring följde.


Song (960-1279 e.Kr.) - Songdynastin återförenade hela Kina under en regel. Vid denna tid gjordes många framsteg inom vetenskap och teknik som ledde till uppfinningarna av krut och kompassen.


Yuan (1279-1368 e.Kr.) - Songdynastin besegrades av mongolerna efter ett långt och dödligt krig. Den mongoliska ledaren hette Kublai Khan och han etablerade Yuan-dynastin.


Ming (1368-1644 e.Kr.) - Mingdynastin anses vara den sista av de stora kinesiska dynastierna. Efter att ha störtat mongolerna avslutade de muren längs norrut för att säkerställa att mongolerna inte skulle invadera igen. Den förbjudna staden, ett massivt palats och komplex byggt för kejsaren, byggdes också.


E: Ekonomi

Forntida Kinas ekonomi var främst jordbrukare, vilket betyder att de flesta odlade jordbruk. Marken kring floderna Huang He och Chang Jiang var bördig för odling av grödor som vete, hirs, ris, frukt och grönsaker och för uppfödning av boskap. Hantverkare och hantverkare arbetade med keramik, porslin, metaller som brons och senare järn för att tillverka fartyg, skulpturer och vapen. De tillverkade också lukrativa varor som papper och siden, som sedan såldes av köpmän och handlare. Kina skapade en standardiserad form av valuta som kallades Ban Liang-myntet under den första kejsaren Shi Huangdi år 210 f.Kr. De första kända papperspengarna uppfanns under Song-dynastin som styrde 960-1279 fvt.

S: Social struktur

Forntida Kina hade en strikt social hierarki. Det var ett mycket patriarkalt samhälle, vilket innebär att män hade större delen av makten och att kvinnor var i en underordnad roll. Kvinnor gifte sig ofta i arrangerade äktenskap som upprättats av en matchmaker. De gick från att bo i sin fars hem till att bo hos sin man och hade inte rätt att äga egendom. Manliga barn uppskattades vara mer värdefulla än kvinnliga barn och det var en tragisk praxis att ibland kvinnliga barn lämnades för att dö om deras familjer inte ville ha dem. Forntida kineser utövade också tron på filial fromhet, vilket betyder att de hade stor respekt för sina äldste för sin erfarenhet och visdom.

Hierarkin i det antika Kina placerade kejsaren och hans familj högst upp följt av adeln. Adelsmän var medlemmar i armén, regeringstjänstemän, forskare och rika markägare. Kunskap och akademiska sysslor respekterades högt. Adelsmän levde i lyx och åtnjöt fritid som jakt. Nedre på den sociala hierarkin var bönder som var bönder, hantverkare och hantverkare, köpmän och handlare. Hantverkare var bronsarbetare, stenhuggare eller hantverkare som tillverkade funktionella och vackra föremål ur jade, keramik eller porslin. Jordbrukarna utgjorde den största sociala klassen, men i många fall ägde de inte marken de arbetade. Marken ägdes av adelsmän och bönderna var tvungna att ge de flesta av sina skördar till dem och höll bara tillräckligt för att de skulle kunna leva på. Handlare och handlare var också livsviktiga för samhället men sågs som en lägre klass. Längst ner i den sociala hierarkin var förslavade människor som vanligtvis var krigsfångar. De var arbetare, byggare eller tjänare och hade inga rättigheter utöver vad deras förslavare gav dem.För mer information om det antika Kina och andra ämnen för sociala studier på mellanstadiet, kolla in Savvas och TCi.


Hur man Undervisar det Antika Kina Till Elementära Elever

1

Använd DRUVOR-metoden

För att lättare kunna lära eleverna om en uråldrig civilisation, använd metoden DRUVOR. Studera folkets geografi, religion, prestationer, politik, ekonomi och sociala struktur för att få en fullständig bild av livet där.

2

Engagera Eleverna i Händerna på Lärande

Eleverna lär sig bäst när de är helt engagerade, så dela upp informationen i små delar och låt eleverna skapa modeller för att underlätta deras lärande. Använd spindelkartor, storyboards, affischer etc. för att hjälpa eleverna att lära sig de viktiga begreppen kring det antika Kina.

3

Visa Betydelsen av det Antika Kina Till Idag

När du försöker engagera elever i en historielektion, gör informationen mer relevant för dem genom att visa det antika Kinas kopplingar och betydelse för vår värld idag. Många uppfinningar vi använder skapades i det antika Kina, och det har haft en stor inverkan på världen.

Vanliga frågor om det antika Kina

Varför är det viktigt att lära sig om det antika Kina?

Det antika Kina var känt som civilisationens vagga, med många viktiga innovationer och uppfinningar som började där. Med över 3 500 år av skriven historia blev det antika Kinas politik och religion en hörnsten i civilisationer över hela världen.

Hur var det antika Kinas geografi viktig för utvecklingen av civilisationen där?

Höga berg försvårade jordbruket och människor var mer benägna att bosätta sig nära floder och slätter så att de kunde få vatten och odla grödor. De hårda Himalayabergen i yttre Kina tvingade de flesta av bosättarna till den inre delen av landet.

Hur fungerade hierarkin i det antika Kina?

I detta patriarkala samhälle var män viktigare än kvinnor. Kejsaren och hans familj låg i toppen av den sociala hierarkin, följt av adelsmännen som levde i lyx och strävade efter kunskap. Hantverkare och hantverkare var viktiga för samhället och bönderna utgjorde den största klassen av människor. Även om de var viktiga, ansågs köpmän och handelsmän vara lägre klass.

Hitta fler lektionsplaner och aktiviteter som dessa i vår kategori för sociala studier!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/gamla-kina
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office