https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/företag-vision


Skapa en Företagsvision*


Vad är en företagsvision?

En företagsvision är ett uttalande som beskriver ett företags framtida ambitioner och mål. Den definierar den långsiktiga riktning företaget vill ta och vilken inverkan det vill ha på sin bransch, sina kunder och samhället.

Ingår i en företagsvision

En företagsvision inkluderar vanligtvis ett kort uttalande som kommunicerar företagets syfte, värderingar och önskade resultat. Det ska vara inspirerande och minnesvärt, ge anställda och intressenter en känsla av riktning och en gemensam känsla av syfte. Det kan också innehålla specifika mål, såsom marknadsandelar eller intäktsmål, men dessa är vanligtvis sekundära till den övergripande visionen.

Varför det är viktigt att ha en företagsvision

En företagsvision är viktig av flera skäl:

  1. Det ger en tydlig riktning för företaget och dess anställda, vägleder beslutsfattande och säkerställer att alla arbetar mot samma mål.
  2. Det hjälper till att attrahera och behålla topptalanger som är i linje med företagets värderingar och syfte.
  3. En övertygande vision kan inspirera och motivera anställda, kunder och intressenter, vilket ökar lojalitet och engagemang.

Hur används företagsvisioner i näringslivet?

En företagsvision används på flera sätt i affärer:

  1. Den vägleder strategisk planering och beslutsfattande och säkerställer att åtgärderna överensstämmer med företagets långsiktiga mål.
  2. Den används för att kommunicera företagets syfte och värderingar till anställda, kunder och intressenter.
  3. En företagsvision kan användas för att attrahera och behålla topptalanger, bygga varumärkesmedvetenhet och skilja företaget från konkurrenterna.

5 Steg för att Skapa en Företagsvision

1

Uppsatta mål

Sätt upp mål i din vision. Vad vill du uppnå? Vill du utrota en viss sjukdom eller göra det enkelt att köpa hårdvara online? Vad är ditt övergripande mål?

2

Tänk på företagets värderingar

Tänk på ditt företags kärnvärden. Är du här för att hjälpa människor att lära sig en ny färdighet, eller vill du ge användarna möjlighet att resa mer? Införliva dina värderingar i din vision.

3

Använd en Uppdragsbeskrivning

Ha en stark mission statement. Ibland kan det vara en enkel mening som berättar för läsarna vem och vad du är.

4

Håll det Enkelt

Gå inte in för mycket i detalj med ditt företags vision. Håll det kort och gott. Det ska vara lätt att förstå även för dem som inte är bekanta med just ditt område.

5

Fastställ en Tidsram

Du har redan berättat om dina mål, men när vill du att de ska vara klara? Ge oss en tidslinje så att vi vet när vi kan förvänta oss ett riktigt resultat från företaget.


Vanliga Frågor om Företagsvisioner

Hur ofta ska en företagsvision uppdateras?

En företagsvision bör ses över med jämna mellanrum för att säkerställa att den fortfarande är relevant och i linje med företagets mål och värderingar. Den behöver inte uppdateras ofta, men stora förändringar i företaget eller branschen kan kräva en översyn.

Vem ska vara med och skapa en företagsvision?

Att skapa en företagsvision bör involvera input från en mångsidig grupp av intressenter, inklusive chefer, anställda, kunder och aktieägare. Detta säkerställer att visionen är inkluderande, speglar en mängd olika perspektiv och är mer benägna att omfamnas av alla inblandade.

Vad är skillnaden mellan en företagsvision och en affärsidé?

En företagsvision beskriver företagets långsiktiga mål och ambitioner, medan en affärsidé fokuserar på företagets nuvarande syfte och värderingar. Visionen är framtidsinriktad och ambitiös, samtidigt som uppdraget är mer konkret och specifikt.

Kan ett företag ha mer än en vision?

Ett företag kan ha flera visioner, men de bör komplettera och anpassas till företagets övergripande syfte och värderingar. Att ha för många visioner kan skapa förvirring och späda ut effekten av varje enskild vision.

Visa fler affärsmallar!
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/företag-vision
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office