https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/mind-map
Anpassa och Använd Idag!


Skapa en Mind Map*


Vad är en tankekarta?

En tankekarta är ett grafiskt verktyg som används för att organisera och representera idéer och koncept visuellt. Det är ett visuellt tänkande verktyg som hjälper till att strukturera information, stimulera kreativitet och generera nya idéer. Tankekartor används ofta för att organisera information på ett hierarkiskt och sammankopplat sätt. En tankekarta är en unik bild som gör att en brainstormingsession kan bli ett påtagligt och redigerbart objekt. Tankekartor kombinerar layouter, färger, bilder och teckenstorlekar för att på bästa sätt illustrera skaparens betydelsehierarki och tankesätt, och alltid leda till de mest effektiva brainstormingsessionerna.

Betydelsen av tankekarta

Tankekartor är ett kraftfullt verktyg för att organisera, brainstorma och presentera information. De kan hjälpa till att stimulera kreativitet, förbättra minne och retention och underlätta kommunikation. Tankekartor kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive projektledning, brainstorming, anteckningar och strategisk planering.

Vad ingår i en tankekarta?

En tankekarta inkluderar vanligtvis en central idé eller ett centralt koncept, som representeras som den centrala noden eller noden 0. Från denna centrala idé strålar en serie grenar eller underämnen utåt. Varje underämne är kopplat till den centrala idén och representeras som en undernod. Ytterligare underämnen kan läggas till varje undernod, vilket skapar en hierarkisk struktur av sammanlänkade idéer.

Hur används tankekartor?

Tankekartor används i ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive brainstorming, anteckningar, projektledning och strategisk planering. De kan användas av individer eller team för att organisera och strukturera information, generera nya idéer och underlätta kommunikation. Mind maps kan också användas för att hjälpa individer och team att prioritera uppgifter, identifiera beroenden och relationer och förbättra minnet och retention.


5 Steg för att Skapa en Tankekarta

1

Skapa en Kärnidé

Börja med din centrala idé i mitten av din tankekarta. Vilket problem försöker du lösa? Vilken är den nya funktionen du arbetar med?

2

Avgrena

Skapa grenar som härrör från din centrala idé. Vilka möjliga vägar kan du ta för att lösa det här problemet eller bygga den här funktionen? Vilka är de möjliga nästa stegen för att gå vidare?

3

Lägg Till Nyckelord

Lägg till nyckelord till dina grenar och förgrena dig från dessa grenar. Bryt gärna ner varje huvudgren i många undergrupper av mindre. Den här delen av övningen handlar om att få in alla modeord som rinner genom ditt huvud till tankekartan.

4

Färgkoda och Organisera

Nu är det dags att färgkoda din tankekarta. Ställ in en färg på varje gren och hitta sedan teman mellan ord/idéer och färgkoda dem därefter. Detta gör att din hjärna kan se kartan som helhet och snabbt välja ut vilka idéer som relaterar till varandra.

5

Få Visual

Lägg till bilder, design eller serier till din tankekarta. Dessa bilder låter dig tänka igenom dina idéer mer detaljerat och låter dig (eller andra som tittar på tankekartan) snabbt få en uppfattning om vad idén gör och hur den kommer att fungera.


Vanliga Frågor om Tankekartor

Är tankekartor bara användbara för kreativa uppgifter?

Nej, tankekartor är användbara för att organisera och presentera all typ av information, inte bara kreativa uppgifter.

Kan tankekartor användas för projektledning?

Ja, tankekartor kan användas för projektledning för att hjälpa till att strukturera och organisera uppgifter, beroenden och tidslinjer.

Kan tankekartor skapas digitalt?

Ja, det finns många digitala mindmapping-verktyg tillgängliga som låter användare skapa och redigera tankekartor på sina datorer eller mobila enheter. Gör en tankekarta på Storyboard That idag!

Kan tankekartor användas för att göra anteckningar?

Ja, tankekartor kan användas för att göra anteckningar för att hjälpa till att strukturera och organisera information på ett sätt som är lätt att förstå och komma ihåg.

Visa fler affärsmallar!
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/mind-map
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office