https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kund-scenarier
Anpassa och Använd Idag!


Skapa ett Kundscenario*

Vad är ett kundscenario?

Ett kundscenario är en narrativ beskrivning av en hypotetisk situation där en kund interagerar med en produkt eller tjänst. Den beskriver kundens mål, motivationer, beteenden och förväntningar, samt i vilket sammanhang och miljö interaktionen äger rum. Kundscenarier används ofta i produktdesign, marknadsföring och kundupplevelse (CX) forskning för att hjälpa team att förstå kundens perspektiv och designa produkter och tjänster som uppfyller deras behov.

Vilka är fördelarna med kundscenarier?

Det finns flera fördelar med att använda kundscenarier, inklusive:

 • Förbättrad förståelse för kundens perspektiv och behov
 • Bättre anpassning av produkt- och tjänstedesign till kundernas behov och förväntningar
 • Identifiering av smärtpunkter och möjligheter till förbättring av kundupplevelsen
 • Förbättrad kommunikation och samarbete mellan tvärfunktionella team
 • Ökad empati och kundfokusering bland teammedlemmarna
 • Effektivare testning och validering av produkt- och tjänstedesigner

Vad ingår i ett kundscenario?

Ett typiskt kundscenario inkluderar följande element:

 1. Kundpersona: En fiktiv karaktär som representerar kunden med specifika attribut, behov och mål.
 2. Situation eller sammanhang: En beskrivning av de omständigheter som kunden står inför, till exempel ett problem att lösa eller en uppgift att slutföra.
 3. Uppgift eller mål: Målet eller resultatet som kunden försöker uppnå.
 4. Handlingar och beteenden: De steg som kunden tar
 5. för att uppnå sitt mål, inklusive interaktioner med produkten eller tjänsten.
 6. Emotionella och kognitiva tillstånd: Kundens känslor, tankar och attityder under interaktionen.
 7. Smärtpunkter och möjligheter: De problem eller utmaningar som kunden möter, samt möjligheterna till förbättringar av upplevelsen.

 8. Hur används kundscenarier bäst?

  Kundscenarier används bäst i en kollaborativ och iterativ designprocess, där tvärfunktionella team kan arbeta tillsammans för att förstå kundens perspektiv och designa produkter och tjänster som möter deras behov. Några sätt att använda kundscenarier är:

  • Idégenerering: Använda kundscenarier för att brainstorma nya produkt- eller tjänstidéer som möter kundens behov.
  • Designvalidering: Testa och validera designkoncept och prototyper med kunder genom scenariobaserade användartester.
  • Kravsamling: Använda kundscenarier för att identifiera och prioritera produkt- eller tjänstekrav baserat på kundernas behov och mål.
  • Marknadsföring och kommunikation: Utveckla marknadsföringsbudskap och kampanjer som resonerar med kundens mål och känslor.

  5 Steg för att Skapa Kundscenarier

  1

  Kund: "Mitt problem är _______"

  Den första delen av dialogen är att kunden låter dig veta vilket problem de har och eller vad de försöker uppnå med denna interaktion.

  2

  Agent: "Jag kan erbjuda dig _______"

  Efter att du har hört din kunds problem nu är det din tur att erbjuda den tillgängliga lösningen.

  3

  Kund: "Löser det mitt ursprungliga problem?"

  Därefter kommer kunden att erkänna den potentiella lösningen och relatera den till sitt ursprungliga problem. Kommer detta problem att lösa problemet som kunden hade?

  4

  Agent: "Förklaring av lösningen"

  Nu kommer agenten att förklara vad lösningen de erbjöd gör och varför den kommer att lindra deras ursprungliga problem. Här är en stor chans att lägga till några ytterligare fördelar som denna lösning kan ha som kunden inte uppenbarligen skulle vara medveten om.

  5

  Kund "Tack - det här kommer att fungera"

  Slutligen, om lösningen du angav kommer att lindra kundens ursprungliga problem, kommer de att bekräfta lösningen och du kan betrakta problemet som löst.


  Vanliga frågor om kundscenarier

  Hur skapar man ett kundscenario?

  För att skapa ett kundscenario, börja med att definiera kundens persona, situation eller sammanhang, uppgift eller mål, handlingar och beteenden, känslomässiga och kognitiva tillstånd och smärtpunkter och möjligheter. Använd forskning och data för att informera scenariot och göra det så realistiskt som möjligt.

  Hur många kundscenarier behöver jag?

  Antalet kundscenarier du behöver beror på dina projektmål och produktens eller tjänstens komplexitet. Det är bäst att börja med några nyckelscenarier som representerar de viktigaste kundernas mål och beteenden och upprepa efter behov.

  Hur använder jag kundscenarier i agil utveckling?

  Kundscenarier kan användas i agil utveckling genom att integrera dem i användarberättelser eller användarepos. De kan hjälpa teamet att förstå kundens perspektiv och designfunktioner och funktionalitet som möter deras behov.

  Hur ofta ska jag uppdatera mina kundscenarier?

  Du bör uppdatera dina kundscenarier efter behov baserat på förändringar i kundbehov, marknadstrender och produkt- eller tjänstuppdateringar. Det är viktigt att regelbundet granska och revidera dina scenarier för att säkerställa att de förblir relevanta och effektiva.

Visa fler affärsmallar!
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kund-scenarier
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office