https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kund-journey-map
Anpassa och Använd Idag!


Skapa en Kundtjänst*

Vad är en kundresekarta?

En kundresakarta är en visuell representation av de steg och upplevelser en kund går igenom när han interagerar med ett företag, från initial medvetenhet till uppföljning efter köp. Det inkluderar vanligtvis viktiga beröringspunkter, känslor och smärtpunkter som kunder kan stöta på under sin resa.

Fördelar med Customer Journey Maps

Kundresekartor kan ge flera fördelar för företag, inklusive:

 • Förbättrad kundförståelse: Genom att visualisera kundresan kan företag få en djupare förståelse för kundernas behov, beteenden och preferenser.
 • Förbättrad kundupplevelse: Kundresekartor kan hjälpa företag att identifiera smärtpunkter i kundresan och hitta möjligheter att förbättra den övergripande kundupplevelsen.
 • Ökad kundlojalitet: Genom att ta itu med smärtpunkter och förbättra den övergripande kundupplevelsen kan företag bygga starkare relationer med sina kunder och öka kundlojaliteten.
 • Förbättrad affärsprestanda: Kundresekartor kan hjälpa företag att identifiera områden för förbättringar i sina processer och verksamheter, vilket leder till bättre affärsresultat.

Ingår i en kundresekarta

De specifika elementen som ingår i en kundresaskarta kan variera beroende på verksamheten och den kundresa som kartläggs. Några vanliga element kan dock inkludera:

 1. Kundpersonas: En kundresekarta kan innehålla personas som representerar de olika typer av kunder som ett företag interagerar med.
 2. Viktiga beröringspunkter: Kartan bör inkludera de olika punkter där kunder interagerar med företaget, till exempel webbplatsbesök, telefonsamtal eller besök i butik.
 3. Känslor och smärtpunkter: Kundresekartor bör inkludera de känslomässiga reaktioner som kunder kan ha vid olika tillfällen under resan, såväl som eventuella smärtpunkter eller frustrationer de kan uppleva.
 4. Möjligheter till förbättring: Kundresekartor bör identifiera möjligheter för företag att förbättra kundupplevelsen vid olika kontaktpunkter under resan.

Hur används kundresekartor bäst?

Kundresekartor kan användas på en mängd olika sätt för att förbättra kundupplevelsen och affärsresultatet. Några sätt de kan användas inkluderar:

 • Utveckla marknadsföringsstrategier: Kundresekartor kan hjälpa företag att bättre förstå sina kunder och utveckla marknadsföringsstrategier som inriktar sig på deras specifika behov och preferenser.
 • Förbättra kundservice: Genom att identifiera smärtpunkter och möjligheter till förbättringar kan kundresakartor hjälpa företag att förbättra sin kundservice och support.
 • Designa produkter och tjänster: Kundresekartor kan hjälpa företag att designa produkter och tjänster som uppfyller deras kunders specifika behov och preferenser.
 • Övervaka kundfeedback: Kundresekartor kan användas som ett ramverk för att övervaka kundfeedback och identifiera förbättringsområden i kundupplevelsen.

5 Steg för att Skapa en Kundresekarta

1

Presentera din Kund och Deras Problem

Vad har din karaktär för problem?

2

Förklara varför detta problem påverkar deras liv negativt

Kom ihåg - ett problem är inte ett problem om det inte har negativa konsekvenser.

3

Visa hur din Produkt kan Fungera som en Lösning för Deras Problem

Vad gör din produkt till den bästa?

4

Hur Skulle din Kund Komma Över din Produkt?

Anslagstavla? Betala per klick-kampanj? Kalla samtal? Visa hur den här kunden kan bli medveten om din produkt som en potentiell lösning på deras problem.

5

Visa en Nöjd Kund som Använder Produkten

Var deras ursprungliga problem löst eller skapade detta bara fler potentiella problem för dem?


Vanliga frågor om Customer Journey Maps

Vem skapar vanligtvis en kundresakarta?

Kundresekartor kan skapas av en mängd olika personer inom ett företag, inklusive marknadsförare, produktdesigners, kundtjänstrepresentanter och affärsanalytiker.

Hur samlar man in information för en kundresekarta?

Information för en kundresekarta kan samlas in genom en mängd olika metoder, såsom kundundersökningar, intervjuer och dataanalys.

Hur ofta ska kundresekartor uppdateras?

Kundresekartor bör uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i kundbeteende, affärsprocesser och marknadsförhållanden.

Kan kundresakartor användas för både B2C- och B2B-företag?

Ja, kundresekartor kan användas för både B2C- och B2B-företag, eftersom båda typerna av företag har kunder som går igenom en resa när de interagerar med dem.

Är kundresekartor alltid linjära?

Nej, kundresekartor behöver inte alltid vara linjära. Vissa kundresor kan vara mer cykliska eller iterativa, och kartan bör återspegla detta.

*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kund-journey-map
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office