https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/hälso-posters

Anpassa Mallar för Hälsoaffischer


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera affischen till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Varför hälsoaffischer?

Att skapa affischer att hänga i din idrottsklass kan hjälpa eleverna att förstå eller visualisera viktiga koncept, som matpyramiden. Det kan också vara ett bra sätt för eleverna att visa vad de har lärt sig om ämnen som grupptryck eller hälsosamt liv. Affischer är särskilt bra för att skapa PSA:er som eleverna också kan hänga i korridoren i skolan! Som lärare kan du genom att digitalt skapa ditt material uppdatera det när information ändras, ladda upp det eller skicka det via e-post, vilket gör det lättare att dela och lagra.

Vad är hälsoaffischer?

Hälsoklassaffischer är visuella pedagogiska verktyg som kombinerar fängslande bilder, informativ text och engagerande design för att förmedla viktig information om olika träningsrelaterade ämnen. Dessa idéer är kreativt utformade för att fånga publikens uppmärksamhet, allt från elever i skolor till individer i hälsovårdsmiljöer. En sida eller grafik om hälsa kan täcka ett brett spektrum av ämnen, inklusive kost, fysisk aktivitet, mental hälsa, hygienrutiner, förebyggande av sjukdomar, säkerhetsåtgärder och mer.

Designade med avsikten att utbilda och inspirera, dessa affischer är särskilt värdefulla i utbildningsmiljöer som skolor. Affischer för skolor om fitness och kost är noggrant utvalda för att tillgodose olika åldersgrupper, vilket säkerställer att innehållet är både åldersanpassat och effektfullt. Dessa pedagogiska sjukvårdsaffischer är en utmärkt resurs för lärare att komplettera sitt läromedel och förstärka viktiga koncept.

Hälsoaffischer utanför klassrummet

Oavsett om det är en hälsoaffisch som visas i ett klassrum, en hälso- och sjukvårdsaffisch på en sjukvårdsinrättning eller en affisch för ett hälsosamt liv i ett samhälle, spelar dessa visuella hjälpmedel en viktig roll för att främja medvetenhet och uppmuntra positiva beteendeförändringar. Med tillgången till gratis affischer för skolstudier online kan pedagoger, vårdpersonal och organisationer få tillgång till en mängd olika affischer gratis för att förbättra sina utbildningsinitiativ i klassrummet och hemma.

I huvudsak kombinerar dessa affischer områdena design, utbildning och hälsovård för att skapa effektfulla visuella verktyg. Deras design innehåller övertygande grafik, strategisk placering av information och fokus på tydliga meddelanden för att säkerställa att de avsedda budskapen kommuniceras effektivt år efter år till en mångfaldig publik.

Arbetsbladsidéer

Grundskola:

 • Hälsosam matkollage (1:a - 2:a klass): Ge barnen ett arbetsblad med bilder på olika matvaror. Be eleverna klippa ut nyttiga matvaror från tidningar eller utskrifter och limma fast dem på arbetsbladet. Diskutera vikten av en balanserad kost och hur olika livsmedelsgrupper bidrar till övergripande näring och välbefinnande.

 • Mina hälsosamma vanor (3:e - 5:e klass): Dela ut ett arbetsblad med tomma utrymmen för att rita och skriva. Instruera eleverna att illustrera och ordna sina dagliga hälsosamma vanor, som att borsta tänder, träna, äta frukt, etc. Uppmuntra dem att dela sina affischer med klassen, främja kamratlärande och diskussion.

Grundskola:

 • Hälsotriangelanalys (6:e - 7:e klass): Tillhandahåll ett triangelformat papper för klassen och skapa sedan ett minitriangel-arbetsblad som visar hälsotriangeln (fysiskt, mentalt, socialt välbefinnande). Låt eleverna bedöma sin nuvarande status inom varje område och sätta upp mål för förbättringar. Diskutera hur varje aspekt av triangeln bidrar till det övergripande välbefinnandet.

 • Skapa kampanjbidrag (8:e klass): Ge eleverna att designa informationsblad eller flygblad som främjar ett specifikt hälsorelaterat budskap (t.ex. att hålla sig hydrerad, hantera stress). Ge riktlinjer för visuell design, användning av nyckelord och en uppmaning till handling. Uppmuntra eleverna att presentera för klassen i ordning och förklara logiken bakom deras designval.

Gymnasium:

 • Forskning om hälsofrågor (9:e - 10:e klass): Tilldela eleverna ett problem, såsom missbruk eller psykisk hälsa, och tillhandahåll ett relaterat arbetsblad. Låt eleverna undersöka och samla in statistik, orsaker, effekter och förebyggande strategier. Instruera eleverna att skapa, och till och med beställa, informativa affischer eller åhörarkopior som utbildar tonåringar om den valda frågan.

 • Debatt och affischpresentation (11:e - 12:e klass): Organisera en debatt om ett kontroversiellt ämne (t.ex. vaccination, snabbmatskonsumtion). Efter debatten, ge eleverna ett projekt där de presenterar evidensbaserade argument på sin valda sida av debatten. Betona vikten av att använda trovärdiga källor och väl undersökt information.

Alla betyg:

 • Healthy Living Fair: Organisera en mässa där elever från olika årskurser, inklusive äldre elever, skapar affischer, åhörarkopior eller flygblad om olika friskvårdsämnen. Bjud in elever, lärare och föräldrar att delta i mässan. Uppmuntra interaktion mellan olika årskurser när eleverna förklarar sina affischer och deltar i diskussioner om att leva ett hälsosamt liv. Gör detta till en tradition i din skola år efter år för att uppmuntra ett hälsosamt liv som gemenskap.

 • Fysisk utbildning Serieserier: Tillhandahåll tomma seriemallar och relevanta idéer och uppmaningar. Instruera eleverna att skapa serier som förmedlar budskap om vikten av ett hälsosamt liv på ett visuellt engagerande och kreativt sätt. Visa serierna runt om i klassrummet för att förstärka fysisk träning.

Dessa aktiviteter integrerar inte bara hälsoutbildningsaffischer i klassrummet utan främjar också aktivt lärande, kritiskt tänkande och samarbete mellan elever. Genom att införliva praktiska uppgifter och kreativa projekt gör dessa aktiviteter idrottsundervisning engagerande och effektfull.

Steg för att göra ett arbetsblad för hälsoaffisch

Att skapa effektiva arbetsblad innebär en noggrann balans mellan design, pedagogiskt innehåll och engagemang. Följ dessa steg för att skapa ett effektfullt och informativt arbetsblad:

 1. Välj ett relevant ämne: Välj ett ämne som resonerar med din målgrupp, till exempel fysisk träningsaffischer för skolor eller ett hälsosamt liv. Se till att ämnet stämmer överens med läroplanen och åldersgruppen du vänder dig till.

 2. Definiera tydliga lärandemål: Beskriv de specifika mål du vill uppnå med arbetsbladet. Vad vill du att eleverna ska lära sig eller ta med sig från den här aktiviteten?

 3. Samla pålitlig information: Undersök det valda ämnet noggrant. Samla in korrekt och uppdaterad information som kommer att ligga till grund för ditt innehåll.

 4. Designa layouten: Skapa en visuellt tilltalande layout som innehåller principerna för effektiv kommunikation. Använd tydliga rubriker, koncis text och engagerande bilder relaterade till affischens tema.

 5. Inkludera interaktiva element: Designa avsnitt som uppmuntrar interaktion och engagemang. Inkludera utrymmen för att rita, skriva, etikettera och färglägga för att tillgodose olika inlärningsstilar.

 6. Använd relevanta bilder: Integrera bilder, diagram och illustrationer som förbättrar förståelsen och stödjer det pedagogiska innehållet. Visuella bilder bör direkt relatera till de idéer du förmedlar.

 7. Skapa informativ text: Skriv tydlig och koncis text som ger viktig information om ämnet. Använd ett enkelt språk som är lätt att förstå för din målgrupp.

 8. Marknadsför ansökan: Inkludera avsnitt som uppmanar eleverna att tillämpa den information de har lärt sig. Be dem till exempel skapa en hälsotriangel som illustrerar de tre nyckelkomponenterna för allmänt välbefinnande.

 9. Granska och redigera: Granska ditt arbetsblad noggrant för noggrannhet, tydlighet och överensstämmelse. Se till att allt innehåll är anpassat till inlärningsmålen och visuellt tilltalande.

 10. Testa och samla in feedback: Innan du slutför arbetsbladet, testa det med en liten grupp elever. Samla in deras feedback om tydligheten i instruktionerna, engagemangsnivån och den övergripande användbarheten. Använd deras input för att göra förbättringar om det behövs.

Kom ihåg att det slutliga målet med ett arbetsblad för hälsoaffischer är att utbilda, engagera och inspirera beteenden för ett hälsosamt liv. Genom att följa dessa steg kan du skapa en resurs som effektivt förmedlar viktig fitness- eller hälsoinformation och uppmuntrar aktivt lärande på ett visuellt tilltalande sätt.

Mer Storyboard That -mallar och gratis utskrivbara


Hur man gör en Hälsoaffisch

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge din Affisch ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera din Affisch

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med din affisch, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om hälsoaffischer

Vilka är några lämpliga hälsoämnen för att skapa arbetsblad för hälsoaffischer?

Arbetsblad för hälsoaffischer kan täcka en rad ämnen, såsom hygienrutiner, kost, mental hälsa, förebyggande av sjukdomar, säkerhetsåtgärder och hälsosamma livsstilsvanor. En större affisch för hälsoutbildning som visas under lektionerna kan vara ett användbart läromedel.

Vilken roll spelar arbetsblad för hälsoaffischer för att främja hälsosamt beteende?

När du undervisar om hälsa kan klassrumsaffischer öka medvetenheten om hälsosamma vanor och ge praktisk information för att fatta välgrundade beslut. Genom att visuellt representera dessa beteenden uppmuntrar de eleverna att anta en hälsosammare livsstil.

Hur kan arbetsblad för hälsoaffischer rymma olika inlärningsstilar?

Hälsovårdsaffischer och arbetsblad innehåller ofta visuella, auditiva och kinestetiska element. Visuella elever engagerar sig i bilder, medan taktila elever kan delta genom att rita och färglägga. De interaktiva komponenterna tillgodoser olika inlärningspreferenser.

View all of our Poster Templates!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/hälso-posters
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office