https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/science-infographic-mall

Anpassa Science Infographic-mallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera affischen till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!
Utforska Science Infographic affischer och arbetsblad

Att skapa en infografik är ett enkelt sätt att visa upp vetenskapliga ämnen i ett lättsmält och visuellt format! Från att skapa biologirapporter till att förklara stegen i ett experiment, en infografik är det perfekta sättet att hjälpa alla elever, inte bara visuella elever. Dessutom kan det hjälpa eleverna att destillera den viktigaste informationen och skapa kopplingar mellan data, information och bilder. Att utforska naturvetenskapliga infografiska idéer öppnar upp en värld av kreativa möjligheter att förmedla komplexa koncept, vilket gör lärandet engagerande och tillgängligt.

Fördelar med infografiska affischaktiviteter

Vetenskapens värld är en värld av upptäckt, utforskning och logisk undersökning som styrs av den vetenskapliga metodens grundsatser. Men de vetenskapliga begreppens krångligheter kan ofta ställa till utmaningar för förståelsen. Det är här den dynamiska duon av infografik och kalkylblad lyser. Vetenskaplig infografik fungerar som en brygga mellan komplexa data och förståelse och omvandlar abstrakta idéer till konkreta bilder. Synergin mellan infografik och kalkylblad odlar en holistisk inlärningsupplevelse som tilltalar olika inlärningsstilar, vilket säkerställer att utbildning är tillgänglig för alla.

Designa effektiva arbetsblad för infografiska affischaktiviteter

Identifiera lärandemål: Vägen till framgångsrikt skapande av naturvetenskaplig infografik börjar med tydligt definierade inlärningsmål. En infografisk faktabladsmall fungerar som en ritning för pedagoger, som avgränsar lektionens pedagogiska mål.

Välj ett vetenskapsämne: Vetenskapens område sträcker sig brett, från rymdens gränslösa vidd till solkraftens invecklade mekanismer. När du kurerar din vetenskapliga infografik, välj ett ämne som resonerar med dina elever, väcker deras nyfikenhet och väcker deras passion för upptäckter.

Bryt ner innehållet: Att skapa en sammanhängande infografisk affisch kräver att komplext innehåll dissekeras i lättsmälta segment. Varje avsnitt ska sömlöst gå in i nästa och väva en pedagogisk berättelse som guidar eleverna genom det vetenskapliga landskapet.

Kalkylbladskomponenter

 • Innehållssammanfattning: Resan börjar med en kortfattad innehållssammanfattning på arbetsbladet. Den här sammanfattningen fungerar som en färdplan som hjälper eleverna att navigera i skapandet av sin infografik.

 • Visuella skisser: Innan du kastar dig in i designverktyg som InDesign, uppmuntra eleverna att konceptualisera sina infografiska vetenskapliga idéer genom preliminära skisser. Detta första steg kan leda till mer effektfullt visuellt berättande.

 • Data- och informationsinsamling: Ryggraden i all vetenskaplig infografik är korrekt data. Guide eleverna i att skaffa trovärdig information och betona vikten av faktakontroll innan datapunkter, grafer, diagram och mer integreras.

 • Interaktiva element: Förutom att vara visuella hjälpmedel kan infografik vara interaktiva resor. Ingjuta element som får eleverna att dyka djupare in i ämnet, vilket främjar en omfattande förståelse som överskrider ytan.

 • Guidade frågor: Arbetsblad tillhandahåller arbetsytan för att främja kritiskt tänkande. Bädda in guidade frågor som uppmuntrar eleverna att utforska bortom det uppenbara, skapa kopplingar och reda ut vetenskapliga krångligheter.

 • Designtips: När du skapar din vetenskapsinfografik bör du följa designprinciperna. Använd färger, typsnitt och illustrationer som harmoniserar med innehållet och odla ett visuellt tilltalande resultat som lyfter den pedagogiska upplevelsen.

 • Implementering och bedömning: Efter att eleverna investerat ansträngningar för att skapa sin infografik, vänds rampljuset till implementering. Uppmuntra eleverna att presentera sina skapelser, artikulera sina tankeprocesser och berättelserna som deras infografik utvecklar. Detta visar inte bara upp det pedagogiska värdet utan förbättrar också deras presentationsförmåga.

Äktenskapet mellan infografik och noggrant utformade kalkylblad framstår som en triumf inom naturvetenskaplig utbildning. Att guida eleverna genom processen att skapa vetenskaplig infografik väcker nyfikenhet, främjar kreativitet och fördjupar förståelsen. Genom fängslande bilder och tankeväckande undersökningar lär sig eleverna inte bara om vetenskap; de engagerar sig i det på en djupgående nivå. När du beger dig in i sfären av vetenskapsinfografik, kom ihåg att detta är ett område där kunskap smälter samman med kreativitet, där visuella bilder omvandlas till berättelser som är avsedda att delas.

10 steg för att göra ett vetenskapsinfografisk affischark

 1. Välj ett fängslande ämne: Välj ett fängslande vetenskapligt ämne som fascinerar både dig och din publik, i linje med fokus på din vetenskapsinfografik.

 2. Samla pålitlig information: Samla in korrekta och tillförlitliga data och fakta som är relevanta för ditt valda ämne. Se till att ditt innehåll är rotat i vetenskaplig noggrannhet för din vetenskapliga infografik.

 3. Planera din layout: Beskriv layouten för din infografik och bestäm hur du ska presentera din information effektivt. Överväg att utforska en mall för infografiskt faktablad för inspiration.

 4. Följ den vetenskapliga metoden: Ingjuta den vetenskapliga metoden i ditt tillvägagångssätt genom att säkerställa ett logiskt informationsflöde. Organisera data, observationer och slutsatser sammanhängande i din infografik.

 5. Utforska designverktyg: Använd designverktyg som InDesign för att skapa din naturvetenskapliga infografik. Att skapa en engagerande och professionell infografik görs enklare med hjälp av en infografik för InDesign-mall, vilket effektiviserar designprocessen samtidigt som visuell effekt säkerställs. Experimentera med olika layouter och element för att göra din information visuellt engagerande.

 6. Inkorporera visuella element: Förbättra din infografik med relevanta bilder som diagram, grafer och ikoner. Dessa element gör komplexa data mer begripliga.

 7. Använd en mall: Överväg att använda en vetenskapsinfografisk mall som utgångspunkt. Skräddarsy den efter ditt ämne samtidigt som du drar nytta av en fördesignad struktur.

 8. Markera nyckelbegrepp: Visa viktiga vetenskapliga begrepp framträdande. Använd tydliga rubriker, teckensnitt och färger för att guida tittarna genom din infografik.

 9. Ge verkliga exempel: Inkludera relaterbara vetenskapsinfografiska exempel som ytterligare illustrerar dina poänger. Dessa tillfällen gör abstrakta idéer mer relaterbara.

 10. Erbjud nedladdningsbara resurser: Om möjligt, tillhandahåll en mall för vetenskaplig infografik gratis nedladdning för dem som är intresserade av att skapa sin egen infografik. Att dela kunskap ger andra kraft inom infografikvetenskapen.

Arbetsblad Idéer

Grundskola (1:a-5:e klass):

 • Vetenskapsberättelsekollage (årskurs 1–2): Låt eleverna skapa ett collage med hjälp av bilder och illustrationer från den infografiska affischen. De kan ordna bilderna i sekventiell ordning för att berätta en enkel vetenskaplig historia.

 • Märk infografiken (betyg 3–5): Ge eleverna en färdig naturvetenskaplig infografik men med nyckeletiketter som saknas. Låt dem fylla i de saknade etiketterna med hjälp av deras kunskap om ämnet.

 • Skapa en miniaffisch (årskurs 4-5): Dela upp infografiken i avsnitt och tilldela varje elev eller grupp ett avsnitt att återskapa på en mindre affisch. Detta uppmuntrar lagarbete och en djupare förståelse av materialet.

Mellanstadiet (6:e–8:e klass):

 • Datatolkningsutmaning: Ge eleverna en naturvetenskaplig infografik som inkluderar diagram och grafer. Be dem analysera data och svara på frågor baserat på den information som presenteras.

 • Infographic Remix (Åk 6-7): Ge eleverna en infografik om naturvetenskapliga arbetsblad och be dem att designa om den samtidigt som de behåller nyckelinformationen. Detta uppmuntrar kreativitet och kritiskt tänkande om hur man illustrerar information.

 • Jämför och kontrast (betyg 7-8): Tillhandahåll två relaterade naturvetenskapliga infografik till eleverna. Låt dem identifiera likheter, skillnader och effektiviteten i att förmedla information i var och en.

Gymnasieskola (9-12 årskurs):

 • Fördjupad analys (betyg 9-10): Tilldela eleverna en specifik del av infografiken och be dem att undersöka och presentera en mer djupgående förklaring av det ämnet för klassen.

 • Infografisk presentation (årskurs 11–12): Låt eleverna välja en naturvetenskaplig infografik från ett urval du tillhandahåller. De måste presentera infografiken för klassen och förklara dess innehåll, designval och konsekvenser.

 • Skapa din infografik (årskurs 11-12): Utmana eleverna att skapa sin egen naturvetenskapliga infografik om ett ämne de själva väljer. Detta projekt låter dem tillämpa sin förståelse för designprinciper och innehållsorganisation.

Dessa aktivitetsidéer kan hjälpa lärare att få ut det mesta av vetenskapsinfografiska affischark i klassrummet samtidigt som de anpassar aktiviteterna till elevernas årskursnivå och inlärningsmål.

För avancerade studenter som söker ett stimulerande och omfattande projekt kan en tankeväckande utmaning kretsa kring uppgiften att skapa en infografik som ambitiöst syftar till att omfatta hela vetenskaplig kunskap i en enda visuell representation. Denna strävan skulle uppmuntra eleverna att fördjupa sig i de olika områdena av biologi, fysik, kemi, geovetenskap och mer, destillera komplexa koncept till kortfattade bilder som förmedlar sammankopplingen mellan olika vetenskapliga discipliner. Även om det utan tvekan är ett utmanande uppdrag på grund av det stora vetenskapliga utforskandet, kan ett försök att kapsla in all vetenskap i en infografik väcka kritiskt tänkande, främja en djupare uppskattning för bredden av mänsklig förståelse och visa upp den invecklade tapeten av kunskap som utgör grunden för vetenskap.

Ännu fler Storyboard That resurser och gratis utskriftsmaterialHur man gör en Science Infographic-affisch

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av fantastiska mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt färgglada exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge din Affisch ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera din Affisch

Det är här du kommer att inkludera detaljer, text, bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med din affisch, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om Science Infographic Posters

Varför ska jag använda infografik i naturvetenskaplig utbildning?

Infografik förenklar komplexa naturvetenskapliga koncept med hjälp av bilder, engagerar eleverna med färger och illustrationer, tillgodoser olika inlärningsstilar, hjälper till att behålla minnet, främjar kritiskt tänkande och kreativitet och lär ut verkliga kommunikations- och digitala färdigheter. De gör lärandet relevant, främjar samarbete och förbereder eleverna för visuell information i olika sammanhang.

Vad är sambandet mellan infografik och den vetenskapliga metoden?

Både infografik och den vetenskapliga metoden prioriterar organiserad presentation av information. Precis som den vetenskapliga metoden vägleder systematisk undersökning, strukturerar infografiken data visuellt för tydlig kommunikation. Båda betonar logisk organisation, dataanalys och effektiv kommunikation av resultat. Den vetenskapliga metodens infografik guidar eleverna visuellt genom en logisk undersökningsprocess, vilket främjar en djupare förståelse av vetenskapliga begrepp. Genom att följa stegen som beskrivs i den vetenskapliga metodinfografiken kan eleverna systematiskt utforska och förstå komplexa vetenskapliga fenomen.

Hur kan infografiska faktabladsmallar hjälpa mig?

Infografiska faktabladsmallar ger färdiga strukturer och mönster för att skapa visuellt tilltalande och organiserat material. De sparar tid, erbjuder konsekvent design och tillåter anpassning, vilket gör innehållsskapandet enklare och mer effektivt.

Visa alla Infographic mallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/science-infographic-mall
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office